Výuka salsy

 

Salsa je latinsko-americkým tancom. Dnes je veľmi populárny i v USA a Európe. Z hudobného hľadiska je tanec zložitou zmesou historických kubánskych tanečných foriem, ako sú son, danzon, guajira, guarachá, mambo, ča-ča, dokopy s kolumbijskou cumbiou a portorickou bombou.

Do tanca hrala kapela pod vedením kubánca  Lazaro de Jesús Hodelin Thomas.

Pre kopírovanie, prenos, šírenie, alebo publikovanie akejkoľvek časti textu, nielen priložených fotografií, z mojej webovej stránky sa vzťahujú všetky ustanovenia platného autorského zákona, a je to možné len po písomnom súhlase autora textu.