Vernisáž OKNO DO NEBA

 

Slávnostné otvorenie výstavy „Ikona – okno do neba“ sa uskutočnilo v Bratislave v AIRCRAFT GALLERY, dňa 21.6. 2012 za účasti Jeho Blaženosti metropolitu Kryštofa. Jej organizátorom je  Európske Centrum Výtvarných Umení a Pravoslávna cirkev českých zemí a Slovenska.  Expozícia zjednocuje pravoslávne ikony vytvorené rukami ikonopiscov z Čiech (sestra Kateřina a sestra Feličitás (Monastýrská ikonopisná dielňa Vilémov), Jana Baudišová, Jana Drdová, Ludmila Juzová, Iveta Kadlecová, Sylva Novotná, Cornel Teofil Pop a Lenka Vlková) s ikonami vytvorenými v ikonopiseckej škole „Nebo na zemi“, ktorá pod vedením otca Sergia Pavelka združuje 7 ikonopiscov z mesta Mikolaiv, Ukrajina.

Zámerom projektu je vytvorenie tvorivého dialógu medzi súčasným umením zastúpeným fotografiou a mimočasovým umením zastúpené ikonou.

Pravoslávna tradícia ikonopisectva, ktorej korene zasahujú do počiatkov kresťanstva sa počas dlhotrvajúcich stáročí uchovala v takmer nezmenenej podobe, sústredená v pravoslávnych kláštoroch a cirkevných centrách a nepodľahla silným globálnym zmenám, ktoré prebiehajú od začiatku 20. storočia. Cieľom expozície je predstavenie hlbšieho poznania pravoslávnej duchovnosti, spájanie duchovných a kultúrnych síl národov Európy.

S príhovorom k účastníkom vystúpil prof. Igor Bondarenko, DrSc., Jeho Blaženosť metropolita českých zemí a Slovenska Arcibiskup Pražský Kryštof a zástupca šéfredaktora ruského federálneho týždenníka „Rossijskie zvesti“ Igor Keremecký, ktorý je aj členom Ruskej Akadémie umenia.
Otvorenia sa zúčastnili aj osobnosti medzinárodného kultúrneho a politického života: Veľvyslanec Bieloruskej republiky J.E. Vladimír Serpikov, Veľvyslankyňa Bulharska J.E. Margarita Ganeva, kultúrny atašé Ukrajiny v SR Vitaliy Usaty, kultúrny atašé Ruskej federácie Denis Arsenťev, starší radca Veľvyslanca Bieloruskej rep. Vladimir Čechlov, radca veľvyslanca Ruskej federácie Alexander Karasev, riaditeľka kultúrneho inštitútu Elena Arnaudova, a Prezidentka Asociácie kritikov, teoretikov a historikov umenia.  PhDr. Dagmar Srnenská, PhD.  

Prezident Medzinárodnej Antiterorristickej Jednoty(Mimovládna organizácia nesúca status člena Rady Európy) PhDr. Alexander Dichek vyznamenal  Jeho Blaženosť metropolitu Kryštofa vyznamenaním za občiansku statočnosť. Toto vyznamenanie sa udeľuje osobnostiam, ktoré osobitým vkladom prispeli do rozvoja medzinárodnej kultúry, svojou činnosťou sa zaslúžili o ochranu občianskych a ľudských práv jednotlivcov a svojím postojom šírili rasovú a náboženskú znášanlivosť medzi národmi sveta.

Ak Vás moja práca zaujala, a máte chuť zažiť skvelý deň s profesionálnym fotografom, napíšte na mail blanka@golejova.sk

Pre kopírovanie, prenos, šírenie, alebo publikovanie akejkoľvek časti textu, nielen priložených fotografií, z mojej webovej stránky sa vzťahujú všetky ustanovenia platného autorského zákona, a je to možné len po písomnom súhlase autora textu.