Čakanie na Lívinku

Collage_003

024

collage1MB

collage3MB

collage2MB

collage4MB

Na priložené zábery sa vzťahujú všetky ustanovenia platného autorského zákona. Bez písomného súhlasu autora fotografií nie je dovolené žiadne kopírovanie,  prenos, šírenie alebo publikovanie.