Lady Di 19 dní

 

detska fotografka

043

026

028

029

032

017

022

novorodena foto

fotenie babatka po porode 

057

collage Lady Di

Na priložené zábery sa vzťahujú všetky ustanovenia platného autorského zákona. Bez písomného súhlasu autora fotografií nie je dovolené žiadne kopírovanie,  prenos, šírenie alebo publikovanie.