Leo s mamou

 

rodinna fotografia Bratislava

Leonardove osobné portréty môžete vidieť v tomto albume>>

 

032JaL

034JaL

038JaL

collageJaL

036JaL

 

031JaL

067JaL

066

Jana7

Pre kopírovanie, prenos, šírenie alebo publikovanie priložených fotografií a textu sa vzťahujú všetky ustanovenia platného autorského zákona.