Publikácia „WHO IS WHO?“

Do knižnej encyklopédie „WHO IS WHO v Slovenskej republike“ ( životopisná encyklopédia významných žien a mužov Slovenska) od švajčiarskeho vydavateľa sú zaraďované vybrané osobnosti z vedeckého, politického, hospodárskeho, kultúrneho i umeleckého života slovenskej spoločnosti.

Začiatkom roka 2010 bol, do zoznamu zaujímavých ľudí zo Slovenska, zástupcami švajčiarskeho vydavateľstva vydávajúceho  encyklopédiu „WHO IS WHO v Slovenskej republike“ pre rok 2010, vybraný a zaradený i môj manžel Peter Golej.

V lete toho istého roku publikácia úspešne vyšla i v tlačenej podobe s luxusným koženým prebalom a pozlátenými hranami listov, ako si to taká vzácna kniha aj zaslúži. Okrem tejto knihy manžel doma vlastní i zarámované osvedčenie pre rok 2010.

Na jar roku 2011 švajčiarske vydavateľstvo  oslovilo  i moju maličkosť ;-) , z čoho mám nesmiernu radosť.

A tak od októbra 2011, po vyjdení knihy  „WHO IS WHO v Slovenskej republike„, nájdete v tejto knihe osobností zo Slovenska  i moje meno.  Ako pozornosť vydavateľa vlastním i  zarámované osvedčenie.

Pre kopírovanie, prenos, šírenie, alebo publikovanie akejkoľvek časti textu, nielen priložených fotografií, z mojej webovej stránky sa vzťahujú všetky ustanovenia platného autorského zákona, a je to možné len po písomnom súhlase autora textu.