Tri generácie jednej rodiny

Ak máte záujem o podobné fotky, napíšte na mail blanka@golejova.sk

 Ponuka fotenia: viac informácií nájdete tu


Pre kopírovanie, prenos, šírenie, alebo publikovanie akejkoľvek časti textu, nielen priložených fotografií, z mojej webovej stránky sa vzťahujú všetky ustanovenia platného autorského zákona, a je to možné len po písomnom súhlase autora textu.