Kiama Lighthouse

Kiama Light, alebo Kiama Harbour Light, je funkčným majákom pochádzajúcim z roku 1887, bol navrhnutý architektom Edwardom Moriarty, lighthouse in Kiama, New South Wales, Australia. Maják sa nachádza v blízkosti Kiama Blowhole na Point Blowhole, južne od Kiama Harbour.