Výber dátumu podľa mágie

Môže budúci spoločný život dvoch jedincov ovplyvniť výber dátumu a presného času svadby? Existuje vhodný kľúč na nájdenie optimálneho termínu svadby? Dostaneme uspokojujúcu predpoveď a v nej  odpoveď a záruku pre spokojný život s vybraným partnerom?  

Nie všetky zákonitosti, pre veci medzi nebom a zemou, sú dostatočne prebádané, skutočne viditeľné, ohmatateľné, vedecky overiteľné, a preto uznané a všeobecne známe. Mnohé z nich sú dávno zabudnuté, opradené mýtmi, skryté, ale aj zaznávané režimami, dobami a cirkvou. Medzi nami ľuďmi, vždy boli, a aj v súčasnosti sa nájdu, nielen vášniví zástancovia, ale aj výrazní odporcovia pre iracionálne znejúce predpovede budúcnosti. Prečo si ale mnohí zo súčasných svetových politikov a štátnikov nechávajú odobriť svoje zásadné rozhodnutia osvedčenými ezoterikmi? Prečo tvoria títo ľudia súčasť  ich volebných a pracovných tímov?

Nielen pre čas narodenia jedinca, aj pre vznik rôznych životných udalostí a dôležitých rozhodnutí platí, že začiatok (dátum a čas), jej priradí istú vibráciu, ktorá ju ovplyvňuje po celú dobu. S manželstvom, a jeho dátumom uzavretia, je to ako s dátumom narodenia.  Spoločný život dvoch, predtým cudzích, jedincov do spoločného osudu spojí nielen spoločné meno, domácnosť, financie a deti, ale ich spoločný život ovplyvnia i ich povahy a charaktery, dátumy narodenia a samozrejme i vybraný dátum s časom sobáša.

Zástancovia, či samotní realizátori, ezoterických disciplín opisujú ľudí, vstupujúcich do manželstva bez ozrejmení, čo oboch jedincov spolu s najväčšou pravdepodobnosťou čaká, ako minimálne nerozvážnych ľudí. Niektorí ich prirovnávajú k šoférom bez vodičského oprávnenia a znalostí zásad cestnej premávky, ktorí dostali práve darom drahé auto a rozhodli sa vyraziť do ulíc veľkomesta. Dávajú im malý predpoklad, že úspešne, rýchlo, bezpečne, bez ujmy na zdraví a škodách na aute, dorazia po vytýčenej trase do cieľa s názvom napr. zlatá svadba.

Aj poniektorí z neveriacich odporúčaniam ezoterických disciplín, mávajú obavy z vlastnej budúcnosti, a preto to potajomky často riešia i „hazardným“ riskom finančnej straty za veštbu, ktorá možno nevyjde podľa ich želamia, ako by mali v budúcnosti stratiť omnoho viac. Svoje neracionálne  rozhodnutie podporujú zvolaním: „Ideová záruka spokojného života je vždy lacnejšou záležitosťou  ako rozvod, stratené ilúzie, a čas ktorý nik nevráti!“.

Je na každom z vás, či sa poradí s niekým kompetentným a rozhodne sa víziám do budúcna veriť alebo ďalší spoločný život nechá na náhodu a hru naslepo. Ak patríte k zástancom prvej voľby, nasledujúce riadky vás nasmerujú pre svadbu v duchu zásad ezoterických vied.

PREHĽAD NAJZNÁMEJŠÍCH VEŠTECKÝCH METÓD

ASTROLÓGIA

Astrológia vyhľadáva, porovnáva a vysvetľuje súvislosti medzi dejmi fyzického sveta a javmi hviezdneho neba. Je vedou prevažne empirickou, ktoré definuje vplyv okolitých planét, ich pohyb, polohy a ich špecifické a jedinečné postavenie a vzájomné pôsobenie, na človeka v čase jeho zrodenia na Zem. Skúsený astrológ, podľa vstupných parametrov, do diagramu horoskopu vpíše postavenie planét a skúma ich vzájomné väzby, aby vedel dať odpoveď na to, čo je jedincovi dané do vienka – jeho vlastnosti, povahu, budúce dôležité udalosti, ľudský osud… Podobne pracuje i s dátumom a časom svadby.

NUMEROLÓGIA

Je analytickou náukou o symbolike čísel a ich vplyve na človeka. Ukazuje smer, naše vlohy, vlastnosti, predpoklady, prednosti,  ale i naše nedostatky, aby, ak sa budeme nimi riadiť, vedeli z nich vyťažiť, alebo sa  vedeli vyvarovať možných chýb. Má veľa spoločného s astrológiou, významne s ňou aj súvisí. Obe využívajú vesmírne žiarenie a čerpajú z kozmickej energie. Navyše obe v spojení s čínskou astrológiou a tarotom predstavuje jedinečný spôsob poodhalenia tajomstva ukrývajúceho sa v každom z nás. Pri svadbe sa berú do úvahy konkrétne čísla – dátum a rok narodenia nevesty a ženícha, ako aj vytipovaný dátum svadby. Veľmi prehľadný výpočet prezradí, či sa k sebe hodia, ako spolu ladia na všetkých energetických úrovniach, pomôže im pochopiť vzťah k iným ľuďom.

 

VEŠTENIE

Je predpovedanie budúcich udalostí veštcom, na základe jeho nadprirodzených schopností. Veštenie delíme na extatické, znalecké a náhodné. Medzi najznámejšie veštecké disciplíny zaradujeme i veštenie z kariet (napr. tarotové, cigánske, anjelské, sedmové), z kávovej usadeniny, hracích kociek, domina, čínskeho i-ťing, pozeraním do ohňa, kryštálovej gule a pod. Nie je však vhodné vyhľadať každého, kto pozná princípy veštenia a sľubuje serióznosť. Skutočne vyvolených a jasnozrivých veštcov je len niekoľko.

UNIVERZÁLNY „DOBRÝ“ DÁTUM?

Taký jednoducho neexistuje! K jeho určeniu pristupuje veľa prídavných činiteľov a špecifikácií. Pre tých, ktorým postačí len hrubý výber zo „všeobecných zjednodušených zásad“  pre jeho priblíženie k ideálnosti a bez zohľadnenia  iných vplyvov, je určených napr. týchto niekoľko zozbieraných informácií.

Dátumy pre svadbu vhodné

 • Z numerologického hľadiska sú ideálnejšie dátumy, v ktorých sú rôznorodejšie čísla, ktoré sa potom viac vyvážia a dávajú šance väčšej harmónii.
 • Priveľa číslic  1 a 2 v dátume nie je veľmi dobrá kombinácia. Jednotka je zameraná na ľudské ego, priebojnosť a panovačnosť mužskej energie a dvojka predstavuje priveľa rôznorodých pocitov, skôr ženského charakteru.
 • Dátum by mal obsahovať číslo 6, toto číslo nabáda k spolupráci (v tarote je 6 symbolizované ako Milenci- spolupráca).
 • Rodinný život bude úspešnejší, keď sa žena vydá v  4.,  5.,  7.,  10.  alebo 11. mesiaci od dátumu svojho narodenia.
 • Najvhodnejšie roky pre významné zmeny v živote sú v rámci 9-ročného cyklu každého jedinca (podľa numerológie), práve v roku 1., 5., 9. Do úvahy o svadbe prichádza i 2. rok tohto cyklu.
 • Pre vznik a rozvoj lásky a romantické vzťahy je vhodný rok 2., 5. a 6., 9-ročného cyklu jedinca.
 • Z hľadiska astrológie by dátum svadby mal korešpondovať s oboma partnermi. Musí doplňovať to, čo v ich vzťahu možno chýba, vyvažovať a doplňovať vzájomnú harmóniu.
 • Uzavrieť manželstvo sa má len za pribúdajúceho Mesiaca v období od novolunia do splnu – vzťahy v manželstve sa budú dobre vyvíjať, deti i bohatstva bude pribúdať. Aj do nového domova, alebo pri nástupe na nové pracovisko, sa máte sťahovať počas pribúdajúceho Mesiaca.
 • Sobáš, uzatvorený v nedeľu, má veľkú nádej na krásny priebeh života. Manželstvo uzavreté v tento deň má byť romantické, netradičné a spojené s hmotným bohatstvom.
 • Feng shui nabáda vybrať dátum, ktorý končí na číslo osem 8, 18, 28 alebo 9 (napr. 9, 19, 29). Podľa starých čínskych tradícií je číslo osem veľmi priaznivé číslo pre lásku a číslo deväť vyjadruje večnosť. Najlepšie by bolo, keby dátum svadby obsahoval čísla 8 a 9, alebo celkový súčet ich číslic by dával tieto čísla. Úplne najlepší dátum je s číslom 18, pretože obsahuje obidve čísla, ale tiež dátum 8, 9,17, 26, 27.
 • Aj dni, kedy súčet ich čísiel dáva číslo 8 (teda 17 a 26) sú výborné na svadbu. Dokonca predpovedajú, že svadby 8.8., predstavujú stálosť a trvanie lásky, ktorá nekončí rozvodom.
 • Dátum svadby môžete vyberať aj podľa dátumu narodenia nevesty a ženícha. Vhodný rok je ten, ktorý je v rovnakom znamení ako je znamenie nevesty alebo ženícha. Alebo si máte vybrať rok v znamení spojenca alebo tajného priateľa vašich zvieracích znamení.

Dátumy pre svadbu nevhodné

 • Podľa numerológie posledný mesiac pred našimi narodeninami máme veľmi oslabený organizmus a minimum životnej energie, akoby sme sa opäť pripravovali na prenos do tohto sveta, najčastejšie trpíme aj chorobami. Základným pravidlom pre akékoľvek závažné životné kroky je nekonať ich 3 mesiace pred narodeninami a v mínusovom období života partnerov – manželstvá sa často končia rozvodom.
 • Roky 7. a 9. sú rokmi vhodnými pre osobnostný rozvoj, sebauvedomenie, duchovný život, pre samotu, nachádzanie odpovedí o zmysle a poslaní života. Nevhodné sú pre zväzky.
 • Pozor tiež na čísla v dátume svadby s číslom 4, 16, 29, majú v sebe karmický základ.
 • z astrologického hľadiska neuzatvárajte svadbu pri ubúdajúcom Mesiaci alebo nove. Hrozí bezdetnosť, strata majetku, hádky, spory. Ani zmenu bytu alebo miesta nikdy neplánujte na obdobie ubúdajúceho Mesiaca. Hrozia nezhody s novými susedmi, neúspechy a nezhody s kolegami, nedorozumenia s nadriadenými.
 • Do manželstva je lepšie nevstupovať, keď sa Venuša, ako planéta lásky a partnerstva pohybuje v opačnom smere (retrográdna fáza).
 • Tiež nevhodné sú dni, keď sa Venuša nachádza v znamení Barana, Panny nebo Škorpióna. Hrozí nešťastné manželstvo.
 • Hrozbou pre manželstvo môžu byť i dni, keď má Slnko a Mesiac medzi sebou napäté vzťahy – pri splne, nove, prvej a poslednej štvrtine Mesiaca.
 • Podľa Feng – shui sa máte vyhnúť svadbe v roku konfliktného znamenia so znamením nevesty a ženícha.

NIELEN DÁTUM SVADBY JE ROZHODUJÚCI

Pre zamilovaných a budúcich manželov sa odporúča vzájomná kombinácia numerológie s astrológiou, ako dvoch najserióznejších a najprepracovanejších vedných disciplín pri zohľadení dátumov, presného času narodenia, spolu s krstným menom a priezviskom jedinca/ov. Pokiaľ sú výpočty správne a presné, informácie z nich povedia o človeku viac ako cieľavedomé skúmanie za pomoci psychológa.

Dátum narodenia a ascendent – každý jedinec si ho cez univerzum vyberá sám, nie je to vecou náhody, má to vopred dané.Volí si aj miesto a rodinu, do ktorej sa narodí, aby jeho duša nadobudla nové skúsenosti.  Preto sa niekto narodí predčasne, preto je ťažko odhadnúť presný deň pôrodu a je nevhodné zasahovať a vyvolávať pôrody….

V duchovných sférach platia vlastné zákony a požiadavky.Dátumom dostávame do vienka určité vibrácie čísel, ktoré nás ovplyvňujú a sprevádzajú po celý život. Ich poznaním sa môžeme o sebe veľa dozvedieť. Čísla v našom dátume sa dajú zostaviť do numerologickej mriežky. Z nej sa dajú vyčítať vrodené schopnosti a predpoklady, kladné i záporné vlastnosti, i to, čomu sa máme na tomto svete naučiť. Smerovanie každého z nás v živote však nezávisí len od toho, kedy sme sa narodili. Dátum narodenia je cesta, ktorú nezmeníme, meno však zmeniť môžeme.

Meno a priezvisko znamená kvalitu, zdravie, úspech či neúspech, čas, priestor aj hmotu. Každý jedinec má v nich ukrytý akýsi tajný kód svojho osud. Krstné meno je faktor, ktorý určuje povahu. Meno je dar od rodičov. Mnohí z nich, ich nevedomým výberom, dali dieťaťu nevhodné. Odsúdili ho tak na nepriaznivý osud. Ale máme v moci s tým niečo urobiťzmeniť za meno s lepšou vibráciou.  V priezvisku zase máme vpísanú genetická osudová záťaž rodu.

Podľa numerologického kľúča, všetky písmená krstného mena aj priezviska, obsahujú v sebe určitú číselnú hodnotu. Tá umožňuje povedať o človeku aký je, akú má vonkajšiu a vnútornú psychiku, na čo má predpoklady, či nadanie. V spojitosti s dátumom narodenia tak vieme presnejšie charakterizovať povahu a schopnosti danej osoby.

Pri zmene priezviska, napr. tým, že sa žena vydá a prijme priezvisko od manžela, zároveň prijíma aj informáciu jeho rodu, genetickú osudovú záťaž (zdravie, šťastie, smolu).  Má to vplyv i na osobnosť a kompletné súradnice jej vzorca osudu. Ponechať si preto po svadbe dievčenské meno s dobrými súradnicami, je lepším riešením, ako bezhlavo, či z úcty k tradíciám, prijať manželovo priezvisko. Niektoré z neznalosti týchto zákonitostí, problémy po vydaji opisujú ako stratu vlastnej identity. Platí to i pre mužov. Niekedy je dobré, keď manžel prijme priezvisko ženy, čím zlepší svoje súradnice a zdravie.

Numerológovia preto ženám odporúčajú pred vydajom si dať vypočítať vzorec osudu, aby vopred vedeli, čo môžu od manželstva a najbližšieho človeka očakávať. Vyhnú sa tak mnohému zbytočnému trápeniu.

 

NA ZÁVER

podkova pre stastie

Šťastné manželstvo nezaručí výber kvalitného astrológa alebo veštca (ani ich predpovede nemusia fungovať na 100%). Istotu pre šťastné manželstvo nezískame ani v dokonale prepočítanom dátume svadby. Pokiaľ vo vzťahu dvoch ľudí bude chýbať láska, radosť a ľudskosť, také manželstvo bude odsúdené na neúspech, podobne ako v manželstvách, v ktorých sa stratila chuť spoločne bojovať proti nástrahám osudu.

Každý deň nám totiž do životov vstupujú rôzne bočné, aj keď významné, aspekty, pohyby planét, vplyv Luny, erupcie na Slnku, nepokoj a nervozita nás samých, manželova, šéfova, niekde sa pridajú i neposlušné deti, neúspech v práci, zhoršený zdravotný stav, neodbytné nemilé spomienky z minulosti, strach z prichádzajúcej budúcnosti, momentálna finančná situácia, ubúdanie vlastných síl a pod., čo nám prináša do života množstvo ďalších problémov.

Zvolený dátum svadby  je, v porovnaní s nimi, len malou kvapkou v oceáne nášho osudu, ale oplatí sa aj túto malú kvapku včas, a vhodne, zachytiť!

Preto, či už veríte na mágiu alebo nie, je minimálne potrebné mať sa navzájom radi, starať sa o druhých, počúvať a vážiť si jeden druhého, ale aj sa tolerovať a vzájomne rešpektovať. U niekoho z vás prechod na rovnú cestu bez prekážok potrvá kratšie, inde dlhšie. Ale výsledok bude stáť zato! Navzájom si držme palce, nech spoločný život „vyjde na večnosť“!

Ako ženy vyberajú vlastný termín svadby? Odpoveď nájdete v článku Ako vybrať termín svadby“ .

Klasické povery spájajúce sa so svadbou a svadobným dňom nájdete tu.

————————————————

Pri objednávke profesionálnych svadobných FOTO služieb našim klientom, vieme odporučiť osvedčených dodávateľov z oblasti kaderníckych, vizážistických, dekoratérskych a flóristických služieb, ako aj  prenajímateľov svadobných limuzín, automobilov, kočov, kontakty na svadobné koordinátorky, svadobné salóny,  DJ-ov, svadobné kapely, svadobných starejších,  a tiež ústretové a prvotriedne TOP hotely, reštaurácie, cateringové služby,… s ktorými máme osobné pozitívne skúsenosti.

Ak Vás moja práca zaujala, a máte chuť zažiť skvelý deň s profesionálnym fotografom, napíšte na mail blanka@golejova.sk

V článku boli použité fotografie nafotené mnou, ale i mojim manželom Petrom Golejom ( www.fotograf-svadba.sk). Touto cestou mu ďakujem za ich poskytnutie.

Moja vďaka tiež patrí našim nevestám, bez ktorých pričinenia, by nevznikli spoločné nápady a neopakovateľné úžasné momentky, ktoré prispeli k dokonalej a výstižnej  ilustrácii mojich textov, venovaných práve vám, ktorí ich čítate a mnohým sú neoceniteľnou pomocou.

.

Ako fotím?

https://www.svadobna-fotografka.sk/category/fotogaleria/

.

Pre kopírovanie, prenos, šírenie, alebo publikovanie akejkoľvek časti textu, nielen priložených fotografií, z mojej webovej stránky sa vzťahujú všetky ustanovenia platného autorského zákona, a je to možné len po písomnom súhlase autora textu.