Permanentka pre fotoslužby

PERMANENT CARD -Viac ako desať rokov praxe v oblasti umeleckej, a hlavne svadobnej, fotografii nám umožnilo spoznať niekoľko stoviek svadobných párov. Mnohí z nich nám doslova prirástli k srdcu a stali sa z nich naši priatelia. Ďalší sa k nám aj naďalej vracajú práve kvôli inému druhu fotenia – tentoraz ako budúci alebo súčasní rodičia s malými deťmi. 

Keď sme rozmýšľali ako im vyjadriť naše poďakovanie za ich dôveru, ktorú do nás vkladajú, prišli sme s nasledujúcou ponukou – permanentkou na naše fotoslužby.

 

Komu je permanentka určená?

Permanentka je určená pre všetky manželské páry, ktoré sme mali možnosť, spoločne alebo jednotlivo, fotiť v ich veľký deň. Majiteľa permanentky oprávňuje uplatniť si, vo fotoštúdiu Photo GOLEJ-GOLEJOVA, nárok na vytvorenie ľubovoľného setu umeleckých fotografií z nášho bohatého portfólia služieb.

Aké výhody z nej plynú jej majiteľovi?

Z každého jednotlivého fotenia bude majiteľovi poukážky – fotenému objektu/om poskytnutá zľava vo výške 20 % z ceny vybranej služby, podľa aktuálneho cenníka.

Pre aký druh služby je možné permanentku použit?

Fotografovanie je zamerané hlavne na zhotovenie darčekových fotosetov pre:
* manžela/manželku/rodinného príslušníka
* budúce mamičky
* deti a rodinné fotografie, rodinné akcie

Na akú dobu platnosti je vystavená?

Permanentka má neobmedzenú dobu platnosti.

Všeobecné a záverečné ustanovenia
Permanentka pre fotoslužby Photo GOLEJ & GOLEJOVA, a výhody s ňou spojené, nie sú právne vymáhateľné a prevoditeľné. Vyhradzujeme si právo z obchodných dôvodov, alebo z dôvodov zapríčinených vyššou mocou, zmeniť všeobecné obchodné podmienky pre túto kartu a služby s ňou spojené, výhody pre jej poskytovanie a pravidlá jej získavania. Tiež si vyhradzujeme právo kedykoľvek ukončiť program „Permanentná karta“.

Ďalšie podrobnosti radi poskytneme telefonicky alebo mailom.

„Čo viac si môžte ešte priať… !

 

Pre kopírovanie, prenos, šírenie, alebo publikovanie akejkoľvek časti textu, nielen priložených fotografií, z mojej webovej stránky sa vzťahujú všetky ustanovenia platného autorského zákona, a je to možné len po písomnom súhlase autora textu.