FOTO na oznamko

 

V posledných rokoch sa nájdu medzi snúbencami i ľudia zmýšľajúci v mnohým oblastiach okolo svadby aj modernejšie. Takí si neraz povedia: „Dosť bolo všednosti a zaužívaných konvencií vo svadobnom oznámení!“… a finálny výsledok ich tvorby zanedlho uvidím ako ja sama, tak aj ďalší pozvaní hostia:)

V mojom albume ponúkam len výsledok mojich predstáv a videnia reality, ako vhodne zakomponovať  malú školskú tabuľku ku modelom pre ich budúcu koláž fotografií. Výsledný výstup, v podobe reálneho alebo virtuálneho internetového oznámenia o zasnúbení alebo o konaní svadby,  je už v réžii samotných aktérov:)

Svadobné fotografie nájdete tu

 Finálna verzia oznámenia – grafický návrh v réžii samotných aktérov fotenia nájdete u jej majiteľov:)

 

Ak Vás moja práca zaujala, a máte chuť zažiť skvelý deň s profesionálnym fotografom, napíšte na mail blanka@golejova.sk

Pre kopírovanie, prenos, šírenie, alebo publikovanie akejkoľvek časti textu, nielen priložených fotografií, z mojej webovej stránky sa vzťahujú všetky ustanovenia platného autorského zákona, a je to možné len po písomnom súhlase autora textu.