Pripravované články

 

Každý z nás si s príchodom nového kalendárneho roku dáva isté predsavzatia. Ani ja nevybočím z podobného radu. Popri mnohých iných pracovných predsavzatiach z profesnej oblasti fotograf/svadobný fotograf, mám v pláne pokračovať i v písaní článkov.

 

Akých zaujímavých tém sa tento rok dotknem?

Domnievam sa, že všetky novo pripravované témy, patria k tým vysoko aktuálnym, pretože vás zaujali, a mnohé/í z vás sa na ne dožadujete rýchlych a obsiahlych odpovedí. Nie je však vždy v mojich silách i časovom priestore, odpovedať každému individuálne, keď sa stretáme spolu na „pľaci“. Zvolila som preto progresívnejšiu formu odpovedí, a to prostredníctvom internetu a svojej stránky.

Postupne si v rubrike RADY A  TIPY>>, podobne ako v predchádzajúcich rokoch,  budete môcť prečítať to, čo vás bytostne zaujíma, chýbajú vám k nim objektívne alebo objektívnejšie odpovede, ktorých sa vám od rovesníkov, alebo diskutujúcich z portálov zameraných hlavne na svadby,  často nedostane.

Základ k nim, v podobe  myšlienok, nosím vo svojej mysli už dlhšie. Aj ich hrubý náčrt je už uložený v mojom počítači, len pracovný rok býva hektický a náročný, k písaniu sa dostávam obvykle až v období zimy, alebo skoro na jar.

Ten čas práve nastal, tak mi zostáva len sadnúť k nim, dopísať ich, vyhľadať vhodné ilustračné obrázky, a nové články budú na svete:)

 

Na čo konkrétne sa môžete tešiť?

Prehľad novo pripravovaných článkov nájdete zatiaľ v podobe ilustračných obrázkov v albume. Ich názvy predznamenávajú náplň zamýšľaných článkov.

Spracované staršie i už pridané články nájdete v rubrike RADY a TIPY>>

 

DRŽTE PALCE, NECH MÁTE ČO NOVÉ ZANEDLHO ČÍTAŤ!

Na kopírovanie, prenos, šírenie alebo publikovanie priložených fotografií a textu sa vzťahujú všetky ustanovenia platného autorského zákona.