Fotenie TFP

 

Fotenie formou TFP (z angl. Time for Print) je založené na spolupráci fotograf / fotená osoba, kedy ani jednej zo zúčastnených strán nevzniká nárok platiť za zrealizovanú službu. Pre oboch z tejto spolupráce vyplýva len záväzok spoločne nafotiť pútavé a príjemné zábery. Fotograf z nich následne vyberie optimálny počet, spracuje a odovzdá fotenému (podrobnejšie informácie k podmienkam fotenia nájdete v záložke NOVINKY, v texte článku s názvom „Fotenie TFP“). Spracované zábery obom stranám slúžia pre prezentáciu práce, obohatenie portfólia na oficiálnej webovej stránke, sociálnych sieťach, imidžové fotografie, a pod.

Fotenému objektu (dievča/chlapec, žena/muž) pomôžu zábery prezentovať samých seba, oboznámiť sa s procesom fotografovania a pózovania, ale zároveň i dopomôcť k získaniu finančne zaujímavejšieho jobu, v ktorom býva často, okrem jazykových schopností, vstupnou podmienkou i zaslanie vlastnej fotografie,príjemný vzhľad i kultivované vystupovanie uchádzača.

Fotený objekt, už cez zaslané fotografie, získa väčšiu šancu privyrobiť si, ešte počas štúdia na strednej alebo vysokej škole, prácou v serióznej spoločnosti zaoberajúcej sa modelingom, hostesingom, cateringom, promotions, party a events servisom, moderovaním, tlmočením, tanečnými vystúpeniami a pod. Ako môžu vyzerať aj vaše zábery, nájdete v týchto albumoch.

 

 

Fotenie formou FTP ocenia najmä mladí ľudia a študenti. Podobne tomu bolo aj v prípade týchto pôvabných mladých študentiek. Miesto  fotenia sme pôvodne mali vybrané v exteriéri. Počasie nám ale neprialo, a tak portréty vznikli v interiérovom prostredí (v byte a prenajatom komerčnom interiéri).

 Na kopírovanie, prenos, šírenie alebo publikovanie priložených fotografií a textu sa vzťahujú všetky ustanovenia platného autorského zákona.