E-žena 2012

V roku 2012 som sa zúčastnila projektu E-žena 2012, ktoré je určené len nám ženám. Ženám, aktívnym i akčným, ženám, ktoré chcú, dokážu a vedia zladiť svoje vlastné, často i veľmi náročné, podnikanie so súkromným rodinným životom, a rovnako tak vedia byť i úspešné vo svojom odbore.

Za nosné motto, v poradí už druhého ročníka súťaže,  si vyhlasovateľ a organizátor v jednej osobe – Občianske združenie E-ženy, vybral slogan ,,Aby ženy zostali ženami“. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v hoteli Chopin Bratislava koncom januára 2013. Každá z prihlásených kandidátok zasielala do súťaže i svoj profil.

Blanka_Golejova_ foto