Tlačovka RegionFemme

 

 

Fotoreportáž z tlačovej konferencie Bratislavskej regionálnej komory SOPK, ktorá sa uskutočnila v Bratislave, dňa 29. januára 2013, pri príležitosti ukončenie projektu REGIONFEMME – projektu zameraného na podporu podnikania žien a cezhraničnú spoluprácu žien v prihraničných regiónoch Slovenskej republiky a Rakúska v rokoch 2007 – 2013.

Pre kopírovanie, prenos, šírenie, alebo publikovanie akejkoľvek časti textu, nielen priložených fotografií, z mojej webovej stránky sa vzťahujú všetky ustanovenia platného autorského zákona, a je to možné len po písomnom súhlase autora textu.