1.konferencia NŠO

 

NSO 1 konferencia Bratislava

Ako zastaviť šikanovanie pracovníkov v školstve? Ako rozpoznať prvky šikanovania, ponižovania, osočovania, zosmiešňovania alebo prenasledovanie zo strany nadriadeného, či vlastných kolegov? Ako sa k týmto javom postaviť? Na koho sa obrátiť o pomoc?

Tieto i podobné témy odzneli 14. júna 2013 v Bratislave na prvej konferencii NŠO pod názvom „Bossing a mobbing v slovenskom školstve“.

Organizátorom konferencie boli Nové školské odbory (NŠO), pod vedením jeho predsedu PaedDr. Ľudovíta Sebelédiho, ktorý spolu s členom výboru Mgr. Máriom Micenkom, tiež na konferencii vystúpil.

Príspevky od zúčastnených hostí odzneli v poradí Mgr. Marian Mesároš, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, JUDr. Jana Dubovcová, Verejný ochranca práv, v zastúpení Mgr. Tomášom ČitbajomJUDr. Mária Ritomská, poslankyňa NR SR a riaditeľka OZ Práca a vzťahy, PaedDr. Mária Barancová, prezidentka Slovenskej komory učiteľov, JUDr. Martin Hudák, OZ Otvorené ministerstvo a Mgr. Peter Dráb LL.M., OZ Občania proti korupcii. Interview s organizátormi, pozvanými hosťami i prítomnými učiteľmi zaznamenali  médiá RTVS, TV Markíza a TA3.

Poobedie bolo venované vystúpeniam a  príbehom súčasných šikanovaných slovenských učiteľov. Posledný príspevok odznel od Jána Budaja, námestníka primátora Bratislavy.

Prijaté závery z konferencie nájdete na web stránke NŠO nájdete >>  Aktuálne informácie, príbehy, postrehy, odkazy na blogy, články, stránky aj na FB >>Odporučaný počiatočný postup zamestnanca pri obrane voči bossingu / boserovi na blogu >>

Organizátorom ďakujem za možnosť zúčastniť sa konferencie, zachytiť jej priebeh. Držím palce nielen NŠO, ale i všetkým učiteľom, ktorým bolo ukrivdené, nenašli podporu ako medzi kompetentnými, ani kolegami, a tak sa musia, ako sme toho v posledných rokoch často svedkami, brániť aj súdnou cestou.

                                                                                                                                                                                  Fotograf BG  

Zborník z konferencie nájdete na webstránke NŠO. Stiahnuť ho môžete>>

 

herec Juraj Loj a konferenciaMgr. Peter Dráb LL.M. a jeho dvojník – známy slovenský seriálový herec Juraj Loj

 

 

 

Pre kopírovanie, prenos, šírenie, alebo publikovanie akejkoľvek časti textu, nielen priložených fotografií, z mojej webovej stránky sa vzťahujú všetky ustanovenia platného autorského zákona, a je to možné len po písomnom súhlase autora textu.