Karatista Patrik

 

collage karate patrik

Karatista Patrik  je mladým talentovaným športovcom, ktorého v budúcnosti čaká  isto sľubná kariéra.  Nateraz mu postačí, že aspoň jednu z jeho nafotených póz a bojového ducha vyberú pre nový kalendár, aby aj týmto spôsobom pomohol propagovať a hájiť športový oddiel i športové umenie na verejnosti.

Na kopírovanie, prenos, šírenie alebo publikovanie priložených fotografií a textu sa vzťahujú všetky ustanovenia platného autorského zákona.