Krst ECZ Veľký kostol Panenská ul.

evanjelicky krst

Krst Lívia Estelle

Na priložené zábery sa vzťahujú všetky ustanovenia platného autorského zákona. Bez písomného súhlasu autora fotografií nie je dovolené ich žiadne kopírovanie,  prenos, šírenie alebo publikovanie.