Adamko 28dní

 

015 Adam

Roztomilý spiaci čokoládkový drobček a jeho prvé osobné portréty pre rodičov.

Na priložené zábery sa vzťahujú všetky ustanovenia platného autorského zákona. Bez písomného súhlasu autora fotografií nie je dovolené ich žiadne kopírovanie,  prenos, šírenie alebo publikovanie.