S vetrom vo vlasoch

 

 

zensky portret zenska fotgrafia

Na kopírovanie, prenos, šírenie alebo publikovanie priložených fotografií a textu sa vzťahujú všetky ustanovenia platného autorského zákona.