Katka 21dní

 08 tutu sukna

Fotografie malej pôvabnej princeznej Katky, ktorá v čase fotenia slávila svojich prvých 18 dní na svete a väčšinu fotenia vzorne prespinkala. Ďakujem jej rodičom – Janke a
Matejovi za možnosť stráviť s nimi dopoludnie, a tiež samotnej maminke Janke za úžasné čiapočky na fotenie:)

Na kopírovanie, prenos, šírenie alebo publikovanie priložených fotografií a textu sa vzťahujú všetky ustanovenia platného autorského zákona.