Patrik 14dní

 

 010

V deň fotografovania slávil malý drobec Patrik presne 14 dní svojho života medzi nami dospelými. Počas spoločných chvíľ s ním, i jeho rodičmi, ma uchvátil pokojným spinkaním a suverénnym “ profesionálnym tvárením“, akoby sa modelom už narodil.  

Na priložené zábery sa vzťahujú všetky ustanovenia platného autorského zákona. Bez písomného súhlasu autora fotografií nie je dovolené ich žiadne kopírovanie,  prenos, šírenie alebo publikovanie.