Book mladej maminky

 

Každá žena môže byť krásnou, a to aj po pôrode a pri malom synovi. Dôkazom mojich tvrdení sú priložené portréty Janky,  ktorú som fotila ako nevestu už viac ako pred tromi rokmi.

Na priložené zábery sa vzťahujú všetky ustanovenia platného autorského zákona. Bez písomného súhlasu autora fotografií nie je dovolené ich žiadne kopírovanie,  prenos, šírenie alebo publikovanie.