Janko 9 mesiacov

 

005 janko

Za vznik týchto skvelých fotografií malého Janka – neskutočne krásneho, milého a dobrého drobčeka, veľmi ďakujem nielen jeho skvelým rodičom, ktorý mi dovolili nainštalovať Janka k menej tradičným rekvizitám, ale aj ich kamarátke Barbi, ktorá bola iniciátorom celej skvelej udalosti.

Už v týchto chvíľach sa teším na naše spoločné, jarné, tentoraz už exteriérové fotografovanie dvoch rodiniek, v hlavných úlohách s ich detičkami – Sofinkou a Jankom.

Na všetky zábery sa vzťahujú ustanovenia platného autorského zákona. Bez písomného súhlasu autora fotografií nie je dovolené ich žiadne kopírovanie,  prenos, šírenie alebo publikovanie.