TK Srdce Slovenska

 

017

Viac záberov z tlačovej konferencie usporiadanej pre novinárov a médiá už onedlho!

Na priložené zábery sa vzťahujú všetky ustanovenia platného autorského zákona. Bez písomného súhlasu autora fotografií nie je dovolené ich žiadne kopírovanie,  prenos, šírenie alebo publikovanie.