Veronika

 

016

Veronikiným prianím bolo vlastniť zmes osobných formálnych, neformálnych, fashion i imidžových záberov, pre súkromné i pracovné použitie v budúcnosti. Spolu s Petrom sme jej vytvorili presne to, po čom túžila.

Na priložené zábery sa vzťahujú všetky ustanovenia platného autorského zákona. Bez písomného súhlasu autora fotografií nie je dovolené žiadne kopírovanie,  prenos, šírenie alebo publikovanie.