Čakanie na Adamka

 

023

Pozrite si i prvý album s bruškom>> alebo aj jesenné fotorande k 1. výročiu sobáša>>

 

Na priložené zábery sa vzťahujú všetky ustanovenia platného autorského zákona. Bez písomného súhlasu autora fotografií nie je dovolené ich žiadne kopírovanie,  prenos, šírenie alebo publikovanie.