Sofinka 28dní

 

 fotografia dietata

022

detska fotografka

 

Na priložené zábery sa vzťahujú všetky ustanovenia platného autorského zákona. Bez písomného súhlasu autora fotografií nie je dovolené žiadne kopírovanie,prenos, publikovanie, alebo šírenie materiálu z webovej stránky.