Sofinka 4 týždne

 

 fotografia dietata

022

detska fotografka

 

Na priložené zábery sa vzťahujú všetky ustanovenia platného autorského zákona. Bez písomného súhlasu autora fotografií nie je dovolené žiadne kopírovanie,prenos, publikovanie, alebo šírenie materiálu z webovej stránky.