Rande Mirka a Robo

 

rande v Bratislave tango v Parizi

Na priložené zábery sa vzťahujú všetky ustanovenia platného autorského zákona. Bez písomného súhlasu autora fotografií nie je dovolené kopírovanie,  prenos, šírenie alebo publikovanie žiadnej časti webovej stránky.