Lilian 21dní

 

Týždeň pred príchodom na svet – ešte v maminkinom brušku

081a

Už medzi nami:)

014a

Na priložené zábery sa vzťahujú všetky ustanovenia platného autorského zákona. Bez písomného súhlasu autora fotografií nie je dovolené žiadne kopírovanie,  prenos, šírenie alebo publikovanie.