Srdce Slovenska 2014

 

„Človek, ktorý má zázemie v rodine aj v práci, dosahuje lepšie výsledky a je prínosom pre firmu a celú spoločnosť,“ Miriam Letašiová, prezidentka neziskovej organizácie SRDCE SLOVENSKA.

Miriam Letaši prezidnetka

Pozvanka

Nezisková organizácia Srdce Slovenska považuje za dôležité, aby sa o tejto téme diskutovalo v rámci odbornej i širokej verejnosti, ako aj v rámci vzájomného dialógu medzi štátom a firmami. Jej cieľom je prirodzeným spôsobom dostať otázku zázemia jednotlivca v rodine, ale aj v zamestnaní do povedomia celej spoločnosti.

Viac na vebovej stránke organizácie.

 

statny tajomnik Burian

cena pre vitazov

Súčasťou fóra bolo aj vyhlásenie výsledkov 12. ročníka súťaže Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. Ceny pre tento rok si odniesli:

LenovoHeineken za podporu rodiny a zosúladenia rodinného a pracovného života spoločnosti,

AccentureCamfil za presadzovanie rodovej rovnosti a rodovo vyváženého zastúpenia žien v manažmente,

Chránená dielňa Wellnea zo Senca – špeciálne ocenenie za podporu viacnásobne znevýhodnených žien v podmienkach malej firmy.

zamestnavatel ustretovy k rodine

vitazi sutaze pod zastitou ministerstva

vitazi sutaze a Firemna platforma

stretnutie s novinarmi_Golejova

Na priložené zábery sa vzťahujú všetky ustanovenia platného autorského zákona. Bez písomného súhlasu autora fotografií nie je dovolené žiadne kopírovanie,  prenos, šírenie alebo publikovanie.