Anna a Peter Sandberg

034 Devinska kobyla

Na kopírovanie, prenos, šírenie alebo publikovanie priložených fotografií a textu sa vzťahujú všetky ustanovenia platného autorského zákona.