Anna a Peter

 

034 Devinska kobyla

 

Na kopírovanie, prenos, šírenie alebo publikovanie priložených fotografií a textu sa vzťahujú všetky ustanovenia platného autorského zákona.