Genessa 2 mesiace

 

033 

Na kopírovanie, prenos, šírenie alebo publikovanie priložených fotografií a textu sa vzťahujú všetky ustanovenia platného autorského zákona.