Smútočná reportáž

 

smutocny sprievodŽivot aj smrť patria neoddeliteľne k súčasti každého z nás. Všetky jeho okamihy, či už šťastné a krásne, alebo tie bolestnejšie, sa dotýkajú jednotlivcov i rodín, bez rozdielu veku, národnosti, spoločenského postavenia…

Preto aj pohreb, a dôstojné zachytenie rozlúčky zo zosnulým, má nezastupiteľné miesto v ponuke služieb profesionálneho fotografa.

Ak pozostalí a najbližšia rodina rozhodnú, že potrebujú aj túto udalosť zachytiť, majú právo sprítomniť si i posledné chvíle rozlúčky so svojimi milovanými, nielen tie z krásnej svadby, milých krstín, rodinných osláv, úžasných promócií a výročí sobáša.

Aj keď tieto momenty počas samotného smútočného aktu,ako aj niekoľkých týždňov či mesiacom po ňom, sú pre každého ťažké a skľučujúce, odstupom času sa aj takéto fotky stanú prirodzenou súčasťou spomienok a nájdu si trvalé a nezastupiteľné miesto v domácom albume a srdciach rodiny.
WBG_0117Ja, ako rodinný a svadobný fotograf, som pripravená aj na tieto neľahké situácie a viem ich zdokumentovať nielen profesionálne, ale i vhodne, a s patričnou úctou ku všetkým zúčastneným.

Obsahom fotodokumentácie je reportáž z celého priebehu smútočného obradu (od vystavenia zosnulého, prenos do obradnej miestnosti, cez kvetinovú výzdobu a vence, samotný akt rozlúčky, portréty prítomných pozvaných a najbližšej rodiny,..), kondolencie a rozlúčka so zosnulým pri konkrétnom pohrebnom mieste.

 

WBG_0120Foto dokument je obvykle pripravený v ďalší pracovný deň, upravené fotografie v tlačovej kvalite, na záznamovom médiu DVD / USB alebo na stiahnutie zo súkromného servera.
Keď rodina prejaví záujem, dohodnutý počet fotografií vytlačených na papieri, môže byť tiež súčasťou objednávky a tieto fotografie im budú pribalené k prenosovému médiu.
Cena fotoreportáže „Rozlúčka so zosnulým“ sa štandardne pohybuje medzi 59 – 79€.

Fotografovanie spomienkovej slávnosti – karu, je tiež možné priobjednať, cena dohodou.