Sv. Prijímanie R-K

 

prijimanie kostol De Paul fotografka

Prvé sväté prijímanie je dôležitou udalosťou v živote každého veriaceho človeka. Je pojmom, ktorým katolícka a pravoslávna cirkev označuje posvätený chlieb a víno​​, ktorý kresťania prijímajú pri slávení Eucharistie. Sväté prijímanie má pôvod v latinskom „communio“ (voľne preložené „zdieľanie spoločenstva“).

Podľa Nového zákona Ježiš ustanovil zdieľanie chleba a vína a prikázal konať tento akt svojim nasledovníkom, ako srdce uctievania pri spoločnom schádzaní sa spoločenstva. Pri slávení si kresťania pripomínajú Ježišovu smrť, prijímajú Božiu milosť skrze spoločenstvo s Ním a medzi sebou navzájom a tešia sa na čas Jeho opätovného príchodu.

K prijímaniu pristupujú obvykle deti 3. ročníka základnej školy, ktoré pravidelne navštevujú náboženskú výchovu už od 1. ročníka. Slávnosť sa zvyčajne koná v nedele počas veľkonočného obdobia.

Ako prebiehal tento slávnostný akt v máji 2016 v rímsko – katolíckom kostole svätého Vincenta de Paul v Bratislava – Ružinov, môžete vidieť v priloženej fotoreportáži.

01 Prve svate prijimanie Bratislava 02 dievcata prijimanie slavnost oblecenie 03 04 05 obradne dary prijimania 06 07 08 vstup do kostola pred slavnostou 09 10 11 12 13 slavnostne rekvizity prijimanie 14 15 sviatost prve svate prijimanie bratislava 16 17 18 19 obrad slavnostna omsa prijimanie 20 chlapci prve svate prijimanie oblecenie 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 dary 32 33 34 oltar eucharistia 35 obrad pre premenou 36 37 pred prijimanim 38 39 slavnost prve prijimanie 40 po prijimani 41 portret prijimanie 42 43 44 spolocna fotka z prijimania 45 pamiatka na prve svate prijimanie