Sv. Prijímanie G-K

    Svätí bratia, Cyril a Metod priniesli kresťanstvo na Veľkú Moravu zo Solúna – byzantského Grécka, v 9. storočí. Tak sa k nám dostal byzantský – grécky obrad. Vierozvestcovia preložili spolu so Svätým Písmom aj svätú liturgiu a iné liturgické knihy do jazyka zrozumiteľného našim predkom. Obe cirkvi (rímskokatolícka i gréckokatolícka) vzájomne spolupracujú, majú … Čítať ďalej Sv. Prijímanie G-K