Krst Vilma

 

ktstenie myropomazanie fotograf

Iniciačné sviatosti – krst, myropomazanie, eucharistia – pre deti

„Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu, ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa údmi Krista, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní. /KKC 1213/

Dieťa má byť pokrstené vo vlastnom farskom kostole rodičov, teda tam kde majú trvalé bydlisko, a spolu s krstnými rodičmi majú byť riadne poučení o význame tejto sviatosti. Treba dbať aj o to, aby sa dieťaťu nedávalo meno, ktoré je cudzie kresťanskému zmýšľaniu. Má to byť podľa možnosti kresťanské meno, teda meno niektorého kresťanského svätca, ktorý bude dieťaťu aj patrónom.“

Text bol prevzatý z farnosti Gréckokatolíckej eparchie, Farnosť Bratislava – Staré Mesto

 

001 greckokatolicky kostol bratislava 003 004 005 krst myro 041 050 obrad krstu bratislava greckokatolici 052 060 myro a olejcek svaty krst bratislava 061 067 073 083 085 086 pomazanie 091 093 094 095 sviatost krstu 100 120 121 po krste 122 stastni rodicia krst 123 spolocne foto po krste