Birmovka

 

22

Sviatosť birmovania, nazývaná jednoducho aj „birmovka“ je vyvrcholením duchovnej prípravy kandidáta. Je to prijatie Ducha Svätého, ktoré prebieha vkladaním rúk biskupa ako nezmazateľný znak. Apoštoli prežili vôbec prvý raz zoslanie Ducha Svätého na Turíce. Touto sviatosťou je veriaci pripravený na službu v Kristovej Cirkvi. Prijíma dary Ducha Svätého a stáva sa skutočným apoštolom, ktorý bude niesť evanjelium, prinášať svojim životom Krista do svojho okolia a pracovať na úlohách, ktoré Boh pre neho pripravil.

Birmovanie, podobne ako svätý krst, je sviatosťou uvádzajúcou človeka do kresťanského života, bez birmovania by to bolo neúplné. Riadnym vysluhovateľom tejto sviatosti je biskup. Pri birmovaní sa na birmovaného vkladajú ruky a pomaže sa posvätenou krizmou, pričom sa vyslovuje: „Prijmi znak daru Ducha Svätého.“.

Birmovanému sa vtláča duchovná pečať – pečať Ducha Svätého. Pomazanie je tu znakom posvätenia. To má v biblickej a antickej symbolike mnoho významov: olej je znakom hojnosti a radosti; očisťuje (natieranie pred kúpeľom a po ňom) a robí pružným (natieranie atlétov a zápasníkov); je znakom uzdravenia, lebo hojí pomliaždeniny a rany; spôsobuje, že človek vyžaruje krásu, zdravie a silu. 

Keď sa birmovanie slávi oddelene od krstu, jeho spojitosť s krstom sa okrem iného vyjadruje obnovením krstných sľubov.

01 birmovka Bratislava

02 uvod birmovka 03 kostol  birmovka de paul 05 06 07 08 biskup zvolensky birmovka 2016 09 10 kostol bratislava ruzinov birmovka 11 12 13 birmovka 14 15 obetne dary birmovka bratislava 16 pomazanie birmovka 17 fotograf bratislava kostol sviatost birmovky 18 19 20 21 23 26 premena vina a chleba 27 28 29 prijimanie oblatky