Dorka s Blankou

 

 

Každý živý tvor túži po láske, zaslúži si ju, a v prípade zvierat, človeku lásku vracia niekoľkonásobne. Láska prekoná i nepriazeň osudu a lieči!
Podobne tomu bolo aj v prípade vlčice Dorky, ktorá bola neadoptovateľnou, nakoľko jej v útulku diagnostikovali epilepsiu. Z dočasného domova v Trenčíne sa ale nakoniec stal domov trvalý a láska i opatera človeka zvrátili i Dorkinu chorobu – je z nej zdravý a veselý psík.
Ako sa dostali na fotenie až do Bratislavy? Poukaz zakúpila pre maminu dcéra Nika, ktorá je tiež veľkou milovníčkou a starostlivou ochranárkou zvierat.