K Veľkej noci

Maľované vajíčko, pekný úsmev na líčko, k tomu zdravia moc a moc a veselú Veľkú noc. Už sa blížia sviatky jari, tešia sa veľkí, malí. Dievky zas len báť sa budú, svoje šaty sušiť budú. Krásne a pohodové prežitie Veľkej Noci, nech Vás všetkých radosť a veselosť má vo svojej plnej moci. Nech sa u Vás voda aj vodka točí, a nech baby poriadny prúd vody zmočí. Sviatky jari sú tu zas, oslávte ten krásny čas!
Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov, veľa zdravia a pohody praje rod. Golejová