Cestou do školy

Keď je rodina súdržnou, a vládne v nej pohoda, radosť a láska :)