Keď sa počasie zblázni

.
S nami sa žiadne školské zariadenie nemusí obávať prehánok, búrok, nízkych teplôt, či vetra, snehu, mrazu. Tieto elementy zvyknú totiž neplánovane zasiahnuť do už vopred určeného harmonogramu veľkej väčšiny škôl, a v mysliach fotených (netýka sa to len škôl) spôsobia riadny zmätok.
Sme pripravení na všetky alternatívy a vopred mávame vytypované aj vhodné miesta (vestibuly, auly, posluchárne, auditóriá, školské knižnice ,kluby ŠD,…) ale hlavne predstavu kde, a ako najlepšie nafotiť celé triedne kolektívy, či menšie skupinky detí.
Pre menší počet fotených (1-4 osoby) prinesieme so sebou i prenosný fotoateliér a k nemu aj vhodné pozadie. Najnovším pozadím je aj verná kópia bielej školskej knižnice.

.

A) Jedno z našich fotopozadí

B) Reálna školská trieda s tabuľou

.
Jar roku 2019 a tiež rok 2023 postavil fotografov pred dilemu ako fotiť v dohodnutý deň, keďže obdobie medzi aprílom-júnom sa akosi častejšie nieslo v chladnom a daždivom tóne. Na školách, kde sme fotili po prvý raz, sa už niekoľko dní vopred informovali o možnosti presunov vopred určených termínov. Boli tak zvyknutí od predchádzajúcich fotografoch, ktorí nemali skúsenosti s interiérovým fotením väčšieho počtu žiakov, ani potrebnú fototechniku, a preto im nezostávalo nič iné, len čakať na priaznivejšie dni a termíny neustále presuvať. Školy však so svojím pracovným harmonogramom nemôžu byť „otrokmi“ počasia! S nami sa nemusíte obávať ani hrozivej predpovede počasia!
Profesionálna fototechnika, osvetlenie a dlhoročné skúsenosti z práce v exteriéri i našom rodinnom ateliéri, z nás robia profesionálov, na ktorých sa môžete vždy spoľahnúť. Spolu s vedením školy vyberieme aj vhodný priestor, ktorý plne nahradí vonkajšiu scenériu.
Postup fotenia zostane zachovaný ako pri exteriérovom fotení, teda po spoločných triednych fotkách majú žiaci možnosť fotiť sa s kamarátmi.

.

C) Reálna školská knižnica

.
Dokonca tvrdíme, že fotky z interiéru sa všetkým páčia viac! Prečo?
Pre mnohé citlivé oči je prudké dopoludňajšie slnečné svetlo a jeho žiarenie (aj keď nikdy nefotíme osoby tak, aby im svietilo priamo do očí), veľkým hendikepom a mnohí žiaci, či učitelia sa nevyhnú i úškľabkom, grimasám, alebo prižmúreným  očiam.
Výhodou interiéru je tiež bližší kontakt s fotenými a fotených nerozptyľujú žiadne vonkajšie faktory (slnko, okoloidúci ľudia, ďalšia čakajúca trieda, vietor hrajúci sa s vlasmi a šatami,…).
Žiaci a učitelia nemusia tiež prispôsobiť šatník aktuálnemu chladnému počasiu, a ani účesy mnohých dievčat a žien nie sú porušené vetrom.
Posúďte sami, podľa priložených fotiek, ako sa nám fotky v interiéri škôl vydarili.
S nami fotíte za každého počasia!
Tešíme sa na osobné stretnutie
Blanka a Peter Golejovi

.

D) Reálna učebňa s knižnicou a knihami

D) Ďalšie z našich fotopozadí (pre 1-2 fotené deti), viac z našej ponuky školských fotopozadí nájdete v inom albume

E) Reálne školské respírium

E) Reálna školská knižnica