Prerušenie prevádzky

Od štvrtka 12. marca, kedy bol na území Slovenska vyhlásený mimoriadny stav, a následne Ústredný krízový štáb prijal kvôli koronavírusu dôležité preventívne opatrenia, ktoré sa dotknú všetkých činností nášho života, aj naše fotografovanie súkromných a právnických osôb, alebo aj spoločenských udalostí, či dohodnuté fotenie v školských zariadeniach, sme odložili až do odvolania.

Akonáhle bude situácia v štáte a spoločnosti skonsolidovaná, a mimoriadny stav odvolaný, veľmi radi sa s vami všetkými opäť stretneme a dobehneme spoločne zmeškané.

Podrobnosti k novým termínom fotení (ale tiež ku predbežným posunom plánovaných termínov) radi poskytujeme e-mailom: blanka@golejova.sk, alebo telefonicky  0915 622 311

Zatiaľ vám odporúčame pravidelne sledovať našu sekciu NOVINKY.

 

Spoločne si v tejto chvíli aspoň zaželajme veľa veľa zdravia, entuziazmu a aj dobrú náladu, a tiež chuť všetkých vydržať a zvíťaziť nad vírusom!

B@P Golejovi