Zmeny až do odvolania

V súvislosti s aktuálnou celosvetovou situáciou ohľadom koronavírusu, a tiež z dôvodu prevencie a ochrany vášho zdravia, ako aj zdravia fotografa, si dovoľujeme všetkých stálych i potenciálnych klientov informovať, že podrobnosti k novým termínom fotení (ale tiež ku predbežným posunom plánovaných termínov) poskytujeme výlučne e-mailom: blanka@golejova.sk, alebo telefonicky  0915 622 311