1.sväté prijímanie Rača

Dobrý fotograf býva oslovovaný aj na fotenia s cirkevnou tematikou, teda nielen svadobné obrady, ale aj sv. krsty, prijímania, birmovky, či konfirmácie. Najčastejšie pre hromadné fotenia ucelených skupín, keďže v súčasnosti je zaužívaným pravidlom, že sa deti na ne už spoločne pripravujú v rámci školských kolektívov a pri vyučovaní náboženstva. Pri hromadných foteniach (v prípade záujmu rodičov) ukončujeme svoju prácu ešte štylizovanými portrétmi detí a spoločnými rodinnými fotkami.

Pri hromadných objednávkach chodievame fotiť súčasne obaja fotografi – každý je zodpovedný za istú časť a dôsledne ju nafotí, ale zároveň si vypomáhame, aby v rámci  celej objednávky – a pri štandardne veľkých skupinách do 50detí, získali rodiny zachytený komplexný priebeh slávnostných okamihov. Dôsledne poznáme všetky obrady, ich sled udalostí, nevyrušujeme okolie nemiestnym zbrklým pobehovaním a naše pôsobenie je plne profesionálnym.

Aby aj spoločné skupinové fotografie (pri záverečnom ukončení slávnostného obradu – spoločná fotografia zo všetkými dôležitými aktérmi) boli maximálne estetické a dôstojné, každý fotený na nich vynikol, a bolo ho na fotografii zreteľne vidieť, aj s čo najprívetivejší výraz, tomu napomáha i vopred určený výber vhodne zvoleného miesta, osvetlenia a pomoci od spolu fotografa, ktorý býva nenahraditeľným asistentom pri organizácii veľkých fotoskupín.

V rámci takýchto fotení sa ale nájdu aj individuálne objednávky, kedy sa venujeme len jednému dieťaťu a jeho rodine. Získajú tak ucelenú súkromnú fotoreportáž a možnosť zdokumentovať i podrobnosti rodinného obeda/posedenia.

Ani pandémia v rokov 2020 a 2021 nezastavila udeľovanie  takýchto sviatostí, hoci riadne skomplikovala život samotným deťom, ich rodičom, katechétom, farám, kostolom a chrámom, kde sa obrady vysluhujú.

Občas keď sa nám naskytne vidieť foto ukážky podobných cirkevných slávností na FB, či stránkach fár a kostolov, pozrieme si na nich odprezentovanú chabú prácu „kolegov“, je nám nesmierne ľúto, že objednávateľ v snahe ušetriť, uprednostnil sumu menšiu o 1-2€/os, pred zrelým uvážením a porovnaním výsledkov profi fotoslužieb. Veď pamiatka v podobe fotiek zostáva naveky.

Neváhajte nás preto osloviť, pripravíme vhodnú cenovú ponuku a tiež radi poradíme pri príprave a organizácii takýchto slávnostných udalostí, nech je pamiatka dokonalá v každom ohľade!

 

Malá  ukážka z fotenia 1.svätého prijímania v čase pandémie:

Prvé sväté prijímanie

 

Viac albumov nájdete:

 https://www.svadobna-fotografka.sk/category/fotogaleria/fotografovanie-oslava-narodeniny/

https://www.svadobna-fotografka.sk/category/fotogaleria/materske-zakladne-skoly-fotografie/