EXTERIÉROVÉ FOTENIA počas roka

Od marca do konca školského roku (prípadne až do jesene) sa tešte všetci na náš spoločný fotomaratón. Jar býva najkrajším obdobím pre vznik úžasných zamilovaných, ale aj detských, rodinných, tehotenských a potrétnych fotení, svadobné fotky nevynímajúc! Presné termíny KAŽDÉHO DRUHU FOTENIA priebežne pridám, nakoľko nie je možné vopred predvídať, kde konkrétny druh vysadia a kedy ktorá lokalita zakvitne, aby bola pripravená na fotenie. Hlásiť sa môžete s istým predstihom, aby sa vám ušiel ten najvýhodnejší termín.

jarne fotenie v prirode foto golejova

.
Jarné mesiace roka bývajú najvhodnejšími pre vznik pekných fotografií. Len je potrebné vystihnúť ten najvhodnejší okamih pre danú prírodnú scenériu a jej fotogenickosť.
.
Vzhľadom na aktuálny stav prírody sa ale každý rok môže táto informácia mierne líšiť, preto sem pripisujem len okrajovo vymedzené obdobie.
.
Taktiež upozorňujem, že danú kvetinu/plodinu (mimo trvalo vysadených stromov) musím každý rok najskôr vyhľadať – teda prejsť osobne rozsiahle okolie Bratislavy. A následne sledovať stav, kedy bude záujmové územie najvhodnejšie na fotenie. Nežiadajte ma preto o skoršie informácie, sama ich vopred neviem.
A tiež, nie každý rok mi zostáva dostatok voľného času na vyhľadávanie lokalít! Uvítam preto iniciatívu aj od Vás samotných a rada prídem už len s fotoaparátom na Vami vyhľadané miesto!

.

PRIBLIŽNÉ časové rozpätie fotení:

 • v lesíku s cesnakom medvedím: marec – apríl
 • vo višňovom / marhuľovom sade: marec – apríl
 • – pod sakurami / slivoňmi / magnóliami: marec-apríl – začiatok mája
 • – pri rozkvitnutom orgováne: apríl – začiatok mája
 • – v repkovom poli: apríl – máj
 • – v poli s makmi: máj – začiatok júna
 • – na rozkvitnutej dedinskej lúke / v mestkom parku: apríl – máj – jún
 • – v levanduľovom poli: máj – jún – začiatok  júla
 • – v dozretom obilí: jún – začiatok júla
 • – pri jazere / vodnom toku: marec – apríl – máj až do neskorej jesene
 • – pri stohoch slamy: jún – júl
 • – v slnečnicovom poli: jún – júl
 • – v mestskom parku/ pri jazere…: od skorej jari do neskorej jesene
.
Fotenia realizujem

už niekoľko rokov, ako tzv. TEMATICKÉ fotenie, s časovým úsekom do 30minút na každú objednanú rodinu/jedinca. Ceny jednotlivých fotení sa môžu od seba navzájom líšiť, nakoľko niektoré z lokalít sú v súkromnom vlastníctve a ich vlastník si za ne účtuje prenájom.

.
Odporúčané časy

Počas jari: medzi 9-11 hodinou a tiež medzi 16-19 hodinou, v letných mesiacoch: 8-10hod a 17-20hod. Stačí sledovať fotogralériu alebo novinky na tejto webstránke, alebo informácie zverejňujem aj na firemnej FB fun page.

.
Konkrétnu lokalitu

oznamujem len vážnym záujemcom. Môže sa nachádzať  priamo v Bratislave, na okrajových miestach Bratislavy, ale aj 30minút cesty autom za Bratislavou. Za krásnymi fotkami sa však vždy oplatí aj vycestovať a obetovať trošku voľného času, ktorý strávite príjemne fotením v prírode a na slniečku!