Zinka 2,5mesiaca

Nie vždy sa podarí rodičom prísť na fotenie v doporučenom rozpätí medzi 7-21dňami veku svojho dieťatka. Pri maximálne zvýšenom úsilí fotografa, trpezlivosti rodičov, ako aj ochote a  spolupráci najdôležitejšej osoby (novorodenca) viem s istými obmedzeniami nafotiť i staršie deti.

Príkladom toho bola i malá Zina, ktorá prišla ako 2,5-mesačná. Na letmý spánok sme si trošku viac počkali, wrapíky sa jej páčili – pripomínali jej veľmi prenatálne pokojné obdobie, dudlík bol tiež našim pomocníkom … Veľmi si užívala aj náruč rodičov, ich pohladenie a uspávanie.

Jediným s čím bol väčší problém, bolo polohovanie hlavičky, tela a rúčok, ktoré je dôležité pre estetickú a jedinečnú novorodeneckú fotografiu. V jej aktuálnom veku totiž deti už mávajú vlastné predstavy  o narábaní s telíčkom a jeho zmenami. Nie každá poloha im vyhovuje, bývajú dlhšie bdelými, spánok býva menej hlbokým, a pri každom pokuse o istú zmenu, dávajú nevôľu najavo prebudením, či plačom.

Prekonali sme však aj tento nedostatok a prispôsobili celé fotenie predstavám a názorom malej modelky :)

fotenie s novorodencom

Cenník novorodeneckého fotenia začína už od 139€

Tagy: , , , , , , , , , ,