Miesto pre svadobný obrad

TRADIČNÉ MIESTA

V hlavnom mesta Slovenskej republiky v Bratislave, a v Bratislavskom kraji, sa nachádza v súčasnosti 83 oficiálnych obradných miest (matriky, kostoly a chrámy cirkví). Miestom pre cirkevný sobáš zvyčajne môže byť len to, ktoré je schválené pre náboženské obrady alebo náboženské úkony vnútornými predpismi tej-ktorej cirkvi. Najčastejšie ním býva kostol. Žiadne špeciálne predpisy však neexistujú pre civilný sobáš. Jedinou podmienkou je, aby bol obrad verejný a slávnostný a tiež, aby mal sobášiaci pre Vaše predstavy pochopenie.

Z cirkví, evidovaných v hlavnom meste Bratislavy, má svoje zastúpenie Rímsko-katolícka farnosť, Evanjelická, Pravoslávna, Grécko-katolícka farnosť a Reformovaná farnosť. K najpreferovanejším z rímsko-katolíckych kostolov patrí Dóm sv. Martina, Modrý kostolík, Blumentál a Svätá trojica.

V rámci Bratislavy sú k dispozícii klasické matriky, v každej zo 17  miestnych mestských častí, a to: Staré Mesto, Nové Mesto, Rača, Vajnory, Ružinov, Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Karlova Ves, Dúbravka, Lamač, Devín, Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica, Petržalka, Jarovce, Rusovce, Čunovo.

K najžiadanejším klasickým miestam pre civilné obrady v Bratislave patria historické budovy v Starom meste . Prím vedie sieň v Zichyho paláci, v Pálffyho, Pallugyaiovom a Mirbachovom paláci, a tiež Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca. Po rekonštrukcii Bratislavského hradu sa k nim opäť vráti i sobášna miestnosť na hrade. Od roku 2011 je už k dispozícii aj obradná sieň Koňka nachádzajúca sa v historickej budove Prvej konskej železnice na území Nového Mesta.

Domovská matrika (v rámci celého územia SR) môže snúbencom povoliť sobáš aj pred iným matričným úradom, alebo na inom mieste. Dokonca civilný obrad už nemusíte mať ani v oficiálnej sobášnej miestnosti alebo v priestoroch úradu. Snúbenci si môžu vybrať aj netradičné lokality, k akým patria exteriéry a interiéry hradov, zámkov, kaštieľov, hotelov, reštaurácií, lodí, či parky, lúky a pod. Za miesto svadobného obradu, hlavne v letnom období a za príjemného počasia, si môžu zvoliť  obrad pod aj holým nebom (Sad Janka Kráľa, Botanická záhrada…) ale i exkluzívny party stan.

SPRÁVNE POPLATKY MATRIKE

(zdroj: gov)

 1. Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky – 16,50 €,
 2. Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky – 16,50 €,
 3. Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby– 16,50 €,
 4. Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti – 66 €,
 5. Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami – 33 €,
 6. Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom – 66 €,
 7. Uzavretie manželstva medzi cudzincami – 165,50 €,
 8. Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej
  republiky trvalý pobyt
  – 199 €.

Oslobodenie od poplatkov

Od poplatku položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Od poplatku podľa bodov 1 a 2 sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich. Poplatok sa vyberie len od jedného zo snúbencov. Poplatok podľa bodov 6 – 8 vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky. Ak sa manželstvo uzatvára pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, poplatok vyberie príslušný matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva. Poplatok podľa bodu 1 a 5 vyberie matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva (delegujúci matričný úrad). Poplatok podľa bodu 2 až 4 vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky.

Poznámka:

Pre snúbencov, ktorí plánujú svadbu s cudzincom, či vo „veľkom štýle“,  je potrebné nezabudnúť do svojho svadobného rozpočtu zahrnúť  aj prípadné poplatky za vystavenie „vysvedčenia o právnej spôsobilosti uzavrieť manželstvo“ (cca 20 €), alebo aj za umožnenie vstupu do priestorov, zrealizovanie obradu, prípadne i hostiny, fotografovanie, filmovanie... v objednanom hrade, zámku, kaštieli, múzeu, skanzene, v súkromných priestoroch, a pod. Ceny za sobáše sa v roku 2012 pohybuje od cca 50 – 500 €.

Sobáš v Bratislave môže stáť:

Poplatok za sobáš Sad J. Kráľa 16,50 – 248,50 €,Čitáreň u Červeného raka 485 €, Zrkadlová sála Primaciálneho paláca od 400 €, cirkevný sobáš v Kaplnke sv. Ladislava (Primaciálny palác) 200 €, hrad Devín 170 € a plus 215 €, Koňka 100 €, Botanická záhrada 330 €, Zichyho palác 200 €. Ak snúbenci nespadajú pod príslušnú matriku k cene je nutné ešte pripočítať cca  215 € za správne poplatky matrike (informácie čerpané z „Bratislava Sme“, zo dňa 4.5.2012, „Svadba: v záhrade aj na Devíne“, str.6, V. Juhászová).

Sobáš mimo Bratislavy môže stáť:

Zlatá sála Bojnického zámku 332 €, kaštieľ Tartuf Beladice 450 € a plus správne poplatky matrike, ak snúbenci pod ňu nespadajú. Rytierska sieň Zvolenského zámku 165,97 €, Červený salón na Smolenickom zámku 199 €, obrad na Smolenickom zámku vonku 398 €, Stará radnica v Pezinku 66 € (zdroj: www.rodinka.sk, „Chcete sa sobášiť inde než v obradnej sieni?“, Mgr. Kováčiková, 9.5.2012). Červený  kameň: cirkevný obrad v Hradnej kaplnke  400 € + prevádzkové náklady cca 5 €, civilný sobáš  v Salla  Terrena  200 € + prevádzkové náklady cca 5 € (zdroj: webstránka hradu), Art hotel Tomášov – prenájom svadobnej kaplnky 250€, Castel (Mierovo) cena civilného sv. obradu v areáli kaštieľa 300€.

NETRADIČNÉ MIESTA

 

Pre svadobné obrady uskutočňované v hlavnom meste Slovenska a jeho okolí ponúkam malý prehľad najžiadanejších.

Kaštiele: Art hotel Tomášov (Tomášov), Castel (Mierovo), RVS Studené (Moste pri Bratislave), Kamila (Čierna voda), Červený kameň (Častá), kaštieľ Oponice…

Hotely: Carlton, Albrecht, Bôrik, Sorea (Staré Mesto), Hradná brána (Devín), Bonbon (Petržalka), Ponteo (Rusovce), Zátoka, Senec, Dolphin (Senecké jazerá), Kormorán (Čilistov), Majolika (Modra), Limbach (Limbach), Leonor (Kolárovo)…

Penzióny a ranče: Epona (Vajnory), Galoper klub, Rolando (DNV), Galbov mlyn (Viničné)…

Botely: Marína, Grácia (nábrežie Dunaja)…

Reštaurácie: Rotunda na Slavíne, Au Cafe (nábrežie Dunaja), Hrad (bývalá Hradná vináreň), Molo (Kuchajda), Promenáda pri Eurovey, Pohoda (Horský park)…

Atraktívne miesta pre svadby: Hrad Devín, Bratislavský hrad, Sad Janka Kráľa, Botanická záhrada, parčík na Račianskom mýte, lúka pod Sandbergom, Čitáreň Červený rak, Pivovar v Jure pri Bratislave, Majolika Modra, Areál vodných športov Čunovo, Účelové zariadenie NR SR Častá-Papiernička, ale aj záhrady kaštieľov, hotelov, reštaurácií i súkromné priestory…

ROMANTICKÁ SVADBA NA SLOVENSKU

Hrady: Devín (exteriér), Červený kameň (Hradná lisovňa Hradné pivnice, Hradná jazdiareň, Sala Terrena, Rytierska sála, kaplnka, spoločenské priestory v predhradí), Trenčiansky hrad (Barborin palác, Delová bašta), Beckov, Holíč, Slovenská Ľupča, Levice (koncertná sála), Modry kameň, Strečno, Oravský hrad, Liptovský Hrádok, Kežmarok, Krásna Hôrka, Spišský hrad, Humenné, ….

Zámky: Smolenice (Červený salónik, vonkajší areál záhrady), Bojnice (Huňadyho sieň, Zlatá sála, hradná kaplnka), Bytča, Zvolen, Vígľaš, Banská Štiavnica (Starý zámok), Betliar,..

Kaštiele: Kaštieľ  Tomášov (Tomášov), Dolná Krupá, Jaslovské Bohunice, Château Krakovany, Hlohovec, Klátova Ves, Beladice, Mojmírovce, Tartuff (Beladice), Topoľčianky, Chateau Appony (Oponice),  Malé Vozokany, Amade Château (Vrakúň), Čereňany, Château Mignon (Dubnica nad Váhom), Martin (Záturčie), Orlové, Hronsek, Svätý Anton, Palárikovo, Château Belá (Belá), Šalgovce, Fričovce, Hanušovce a ďalšie.

Iné: Kursalon (Piešťany), Dechtice, Majolika Modra,  hotel Tevel (Sládkovičovo), Arborétum Mlyňany, hotel Brezina (Trenčín), Bobiho ranč (Nový Tekov), Turčianska galéria (Martin), Levoča (radnica), Bardejov (radnica), slovenské skanzeny, Bastión Komárno a ďalšie.

————————————–

Niekoľko foto ukážok zo svadobných obradov nájdete v albume „Tipy pre svadobný obrad“

————————————–

ROMANTICKÁ LUXUSNÁ SVADBA V ZAHRANIČÍ

Láka Vás povedať si „Áno“ niekde ďaleko od domova? Napr. na exotickej pláži na brehu mora za šumu morských vĺn, pod palmami, na opustenom ostrove, palube zaoceánskej lode, v ruchu svetového veľkomesta? Všetko nájdete v ponukách slovenských i zahraničných cestovných kancelárií.

„Manželstvo štátneho občana SR, ktorý uzavrel manželstvo v cudzine sa zapisuje do osobitnej matriky, ktorú vedie Ministerstvo vnútra SR. Na základe predloženého sobášneho listu zo štátu, v ktorom bolo manželstvo uzavreté, v prípade potreby opatreného príslušnými overeniami, preloženého do slovenčiny súdnym tlmočníkom, sa na matričnom úrade podľa miesta trvalého pobytu slovenského občana spíše „Zápis o uzavretí manželstva“ a zašle do osobitnej matriky. Až po zápise do knihy manželstiev a vystavení sobášneho listu osobitnou matrikou je takýto doklad platnou verejnou listinou na území SR.“ (citácia z verejných dokumentov)

Ak niekomu z vás neprekáža i svadba, ktorá nie je na Slovensku právoplatná, cestovné kancelárie odporúčajú Maldivy alebo Francúzsku Polynéziu (napr. Bora Bora, Moorea), kde Vás zosobáši miestny náčelník.

A čo sobáš na zaoceánskej výletnej lodi, tzv. Cruise Ship? Svadobné kaplnky majú na palubách svojich lodí takmer všetky veľké plavebné spoločnosti. Môžete si so sebou dokonca vziať aj vlastného sobášiaceho, alebo sa sobášiť v niektorom z prístavov, v ktorých zakotvíte. Výnimkou je spoločnosť Princess, ktorých kapitáni vlastnia licenciu pre sobášenie párov priamo na mori, kdekoľvek na svete.

Ďalšie možnosti pre romantiku: Paríž, Rím, Benátky, Londýn, Škótska vysočina, Cyprus, slnečná Kalifornia, Las Vegas, Hawaiské ostrovy, Srí Lanka, Bali, Maurícius, Seychelské ostrovy, Maldivy, tropické ostrovy v Indickom oceáne, či Pacifiku, a mnoho mnoho ďalších.

Najbližšie krajiny k Slovensku: Morava, Česká republika, Rakúsko, Maďarsko. Aj v nich sa nájde krásne pôsobivé hrady, zámky, kaštiele a hotely, kde vám radi pripravia svadbu snov presne podľa vašich najtajnejších snov a predstáv.

Na jeseň 2012 sme, spolu s manželom Petrom, fotili svadbu na gréckom ostrove Rhodos. Už samotné prostredie bolo predurčené pre vznik tých najúžasnejších záberov plných romantiky, lásky a krásy zároveň. Ako sa nám to podarilo? Posúďte sami podľa prezentovaného svadobného albumu.

——————————————————–

Ďalšie zaujímavé rady a informácie na otázky, ktoré sa týkajú svadby a všetkého čo s ňou súvisí, nájdete na mojej webstránke v záložke pod názvom “Bedeker pre nevestu”

———————————————————

.

Ako fotím?

https://www.svadobna-fotografka.sk/category/fotogaleria/

.

Pri objednávke profesionálnych svadobných FOTO služieb našim klientom, vieme odporučiť osvedčených dodávateľov z oblasti kaderníckych, vizážistických, dekoratérskych a flóristických služieb, ako aj  prenajímateľov svadobných limuzín, automobilov, kočov, kontakty na svadobné koordinátorky, svadobné salóny,  DJ-ov, svadobné kapely, svadobných starejších,  a tiež ústretové a prvotriedne TOP hotely, reštaurácie, cateringové služby,… s ktorými máme osobné pozitívne skúsenosti.

Ak Vás moja práca zaujala, a máte chuť zažiť skvelý deň s profesionálnym fotografom, napíšte na mail blanka@golejova.sk

V článku boli použité fotografie nafotené mnou, ale i mojim manželom Petrom Golejom ( www.fotograf-svadba.sk). Touto cestou mu ďakujem za ich poskytnutie.

Moja vďaka tiež patrí našim nevestám, bez ktorých pričinenia, by nevznikli spoločné nápady a neopakovateľné úžasné momentky, ktoré prispeli k dokonalej a výstižnej  ilustrácii mojich textov, venovaných práve vám, ktorí ich čítate a mnohým sú neoceniteľnou pomocou.