Emócie farby a fotografia

Podstatou fotografie nie je len  zobraziť nejakú udalosť. Fotografia ako jeden z druhov umenia slúži pre vizuálnu komunikáciu medzi ľuďmi, ako aj k prenosu a zdieľaniu prežitej skutočnosti na diaľku, zachytenie jej deja, okamihov, pre zvečnenie emócií, pocitov, zážitkov a dojmov zúčastnených.

farebna emocia na fotografii fotograf svadba portret fotografia farby emocie

Toto všetko, a ešte viac, stihne zaregistrovať vnímavé oko fotografa cez jeho prístroj v jedinečnej, a často už nezopakovateľnej, chvíli, s vycibreným citom a zmyslom pre detail i celok, kompozíciu a techniku. Len takáto snímka zakaždým pritiahne pozornosť diváka, a on zatúži vidieť aj ďalšie jemu podobné zábery. Neraz sa stáva, že len vďaka jedinej fotografii, človek pocíti túžbu odísť na zobrazované miesta, na vlastnej koži chce zažiť chuť a vôňu diaľav, byť hlavným aktérom na podobných obrázkoch… alebo aspoň, od ich autora, získať niečo podobné.

Fotografia a emócie

Pri prezeraní vlastných obrázkov sa každému senzitívnemu človeku, a zvlášť tomu, kto dostal do vienka i tzv. citovú pamäť, vybavia opäť všetky pocity, ktoré jeho oko a pamäť zachytili v čase ich zhotovenia, i dávno zabudnuté emócie spojené s daným okamihom. K nim patria i vône, zvuky, tváre a postavy okolitých  ľudí, ich gestá, výrazy… Na senzitívnom človeku neraz tlak emócií  zanechá stopy i v podobe sĺz dojatia.

Úlohou dobrej fotografie je zaujať tak, že aj pre nezainteresovaného človeka je prostredie a zachytený dej z fotografie, i emócie zobrazených, akési blízke a povedomé. Možno mu vnútorný pocit dokonca napovie, že sa daného deju aj sám zúčastnil, k neznámej fotografii pocíti  i podvedomú vnútornú spriaznenosť alebo osobné puto.

Hoci niektorí odborníci na psychológiu tvrdia, že prezeranie cudzích fotografií nie je emocionálnym zážitkom, vnímavý, vizuálne gramotný človek vie emočné informácie z takých diel vhodne dešifrovať a sprostredkovať z nich pre seba  istý malý zážitok. Zábery sa mu stanú pomocníkom  k obohateniu vlastného vnútorného sveta, ku sprostredkovaniu cudzích emócií, radostí a nadšenia z bytia ako takého.

Ako dať svojim fotkám emócie? Niečo málo sa dozviete i v článku s týmto názvom.

 

Umelecká fotografia by mala niesť posolstvo

Každá fotografia prináša so sebou nejaké posolstvo od svojho autora. Niekedy býva toto posolstvo skryté viac, niekedy menej. Aj v skromnom amatérovi sa skrýva kus umelca, ak stlačí spúšť, čo i len mobilného telefónu, v pravý čas. Mnohí z náhodných divákov, až pod nenúteným – podvedomým vplyvom fotografovej snímky, reklamného TV šotu, či videa,  podľahnú kráse prezentovanej reality, zobrazených predmetov a osôb.

fotofraf pre svadbu

Aj vďaka fotografovmu cíteniu, a jeho práci, je myseľ iných postupne prekódovaná na formovanie a usmerňovanie predstáv i zaužívaných názorov na estetiku, či spoločenskú etiketu. Preto aj kvalitnú umeleckú alebo reportážnu fotografiu vieme zaradiť k hlavným  mienkotvorným činiteľom v médiách.

K tomu jej napomáha nielen samotný umelec, uhoľ jeho pohľadu, vybraný námet, ročné obdobie, farba osvetlenia, expozícia, clona, ohnisko, ale aj ďalšie požadované vstupy tak, aby výsledná fotografia pôsobila usporiadane, vyrovnane a esteticky. Obrázok potom v človeku evokuje určité emócie a tie nesú svoje posolstvo ďalej.

Boh dal svetu farby, nech je náš život pestrý aj zvonka

Farby okolo nás  sú pre každého niečím tak bežným, že si ich málokedy pozorne všimne. Pritom sú veľmi dôležité, lebo okrem iného majú vplyv na našu psychiku a podvedomie, pomáhajú, aby sme sa cítili dobre a navodzujú aj istú atmosféru a dokážu ovplyvniť i naše konanie. Aj keď si to často neuvedomujeme, veľa o každom z nás vypovie jeho obľúbená farba, ktorú preferuje, ako v oblečení tak aj okolo seba v interiéri.

Tým, že každá farba vyžaruje vlastnú jedinečnú vibráciu, dokážeme aj vďaka nej vylepšiť svoju náladu, koncentráciu, alebo si cez ne dobiť energiu. Svojimi vibráciami vedia farby i liečiť, ukľudňovať a zlepšiť naše sústredenie.

Vyber farby častokrát ovplyvňuje aj celkový výsledok samotnej fotografie. A to tým, keď použijeme z nich vhodnú zmes  pre harmonizáciu s atmosférou zobrazovanej situácie, alebo pre dotvorenie jej nálady, či vypichnutie fotografovanej osoby z pozadia. Aj pomocou farby oblečenia dokážeme zmeniť výsledok fotografie ako celku,  jej vypovedaciu schopnosť alebo uhol pohľadu na ponúkanú snímku.

Preto je vhodné aby sa, okrem autora fotografie, zamyslel nad výberom oblečenia a jeho farebnosti i sám fotografovaný subjekt. Určil si  kritériá pre účel vlastnej fotografie,  čo ňou plánuje vyjadriť, koho a ako osloviť.  Následne by sa mal poradiť s fotografom, stylistom a vizážistom, aby spoločnými silami, cez výber vhodného oblečenia, stylingu, doplnkov, rekvizít a výberom prostredia, dotvorili fotografiu k jej dokonalosti.

 

Farby a ich výber

Tak, ako zviera vysiela výstražné alebo komunikačné signály vlastným telom a sfarbením, my ľudia ich vysielame cez farbu svojho oblečenia. V dnešnom svete, pokiaľ nie sme viazaní napr. spoločenskou etiketou na pracovisku, nepriamo dávame cez farbu oblečenia najavo, svoju prvotnú komunikáciu so svetom.

fotografia a emocia  fotogrfak Golejova

Naše podvedomie si farby vyberá na základe určitých preferencií, udávajúc farebné tóny nášmu správaniu. Výberom farieb dokážeme ovplyvniť i naše okolie, spôsob jeho myslenia smerom k nám. Cez farby, či si to uvedomujeme alebo nie, vysielame totiž signály, o našom momentálnom alebo dlhodobom psychickom rozpoložení, o našich vnútorných potrebách a pocitoch, vyjadrujeme svoje nálady, povahu, posielame prenesenú výzvu o množstve našej vitality, stave sebavedomia, či dokonca o charakterových vlastnostiach. Pomocou nich  nás vie aj odborník zaradiť do okruhu introvertov alebo extrovertov, sangvinikov, melancholikov či cholerikov…

Prevažná väčšina  bežných ľudí si vyberá farby oblečenia skôr intuitívne, hlavne podľa ročného obdobia, ale aj na základe typu svojej pokožky a farby vlasov, alebo podľa diktátu súčasnej módy. Existuje aj odborná  typológia, ktorá vie nasmerovať na správne farebné spektrum, ktorého by sme sa mali pri výbere oblečenia držať. Sú farby, ktoré tvár a postavu dokážu zvýrazniť, ale aj také, po ktorých použití niektorý z ľudí pôsobí fádne a nezaujímavo, zaniká pri nich alebo mu dokonca pridajú ku jeho skutočnom veku alebo kilách.

Symbolika farieb, ich výber a vyjadrenie pocitov

Silu farieb cielene využívajú nielen skúsení odborníci pri manipulácii s ľudskou psychikou, ale aj módni návrhári pri tvorbe svojich sezónnych kolekcií, tiež i politici a obchodníci. Bežní ľudia tak činia pravdepodobne len podvedome. Podobne to funguje i s výberom farieb a navodení istej atmosféry pre použitie do interiéru.

fotografia produktu

Tvorcov reklamy prednostne zaujíma symbolika farieb. Tu sa farba využíva na dosiahnutie viacerých cieľov, vytváranie nálady, upútanie pozornosti diváka, podnietenie zapamätateľnosti reklamy a výsledného produktu. Plní aj funkciu tradičných symbolov,  pre navodenie žiadanej atmosféry, nakoľko môže v človeku evokovať napr.  pocity tepla a chladu.

Každá zo základných psychologických farieb má univerzálne platné vlastnosti a potenciál pozitívnych aj negatívnych vplyvov na psychiku človeka. Záleží však od skombinovania s ďalšími použitými  farbami a ich odtieňmi, niektoré z nich vyvolávajú univerzálne emócie.

Biela – symbolizuje radosť, nevinnosť, úprimnosť, čestnosť, nekompromisnosť, sebavedomosť, samostatnosť, koniec i začiatok niečoho nového. Vo východnej kultúre je symbolom smútku, v západnej farbou nevinnosti a prirodzenosti. Z emocionálneho hľadiska ju možno označiť za čistú, radostnú, ale chladnú farbu. Dodáva silu, očisťuje, a tým uzdravuje telo, preto ju nachádzame hlavne v nemocniciach a ozdravovacích centrách. Predstavuje duchovné schopnosti a zbavuje negatív.

Červená – symbolizuje životnú silu, vitalitu, moc a rozhodnosť, prebudenie, nežnosť, srdečnosť, radosť, vášeň, ale aj agresiu a hnev. Podľa východných kultúr priťahuje šťastie, ochraňuje pred vplyvom zlých duchov, povzbudzuje a dobíja energiu. Stimuluje organizmus, jeho krvný obeh a dýchanie. Príliš veľa červenej farby okolo jedinca však môže vyvolať pocit hluku alebo dojem sily. Je najagresívnejšou farba zo všetkých, pretože doslova núti k činnosti. Je farbou silných, pozitívnych i negatívnych emócií, energie a života. Prebúdza životnú energiu a priťahuje blaho a úspech. Povzbudzuje krvný obeh, dodáva chuť k jedlu, ma priaznivé účinky pri liečbe reumatických problémov, depresií a chudokrvnosti, v miernom množstve pôsobí proti únave. Obľubujú ju ľudia kreatívni, sebaistí, ale i prudkej povahy.

Ružová – symbolizuje lásku, priateľstvo, šťastie, uzmierenie, harmóniu, jemnosť, súcit, vnútornú čistotu. Obľubujú ju romantickí ľudia i tí, čo sa venujú skrášľovaniu. Pôsobí proti hnevu, samote, tlmí emócie, má harmonizačné účinky. Obľubujú ju ľudia romantickí, s estetickým cítením, ale aj s chýbajúcou dávkou praktickosti, dôverčiví, i tí ktorí radi nadchýnajú okolie a sami sú radi okúzlení.

Žltá – je farbou radosti, vitality, imunity, optimizmu, aktivity, pohybu a chuti do života, symbolom múdrosti, vysokej inteligencie, vytvára pohyb. Rozvíja suverenitu, sebauvedomenie a sústredenosť, podporuje motorické činnosti.
Pôsobí povzbudzujúco a rozveseľujúco na myseľ, podporuje chápavosť a pamäť. Tlmí a ukľudňuje city i emócie, stimuluje krvný obeh a dýchanie. Výborne pôsobí na pohybovú a nervovú sústavu (cez zrakový orgán), na myslenie, sebavedomie, kreativitu. Obľubujú ju živelní a cieľavedomí ľudia.

Oranžová –  je farbou tepla, radosti, optimizmu, osvietenia, pozitívnej energie a povzbudenia, doplňuje silu a chuť do života, podporuje kreativitu a tvorivosť, vyvoláva radosť, optimizmus. Oranžová farba stimuluje dýchanie, krvný obeh, srdce (nemá však vplyv na krvný tlak), zažívanie a zvyšuje chuť do jedla. Podporuje aj trpezlivosť, neúnavnosť. Vyvoláva pocit šťastia a radosti. Obľubujú ju ľudia ambiciózni, ctižiadostiví, zvedaví, a so záujmom pre novoty.

Modrá – symbolizuje dušu, liečenie, skrytú ochranu, vyváženosť a pohodu, dôveru, pokoj, umiernenosť v konaní, ale aj nekonečnosť a prázdnotu. Spája sa s farbou oblohy, vodou a objavuje sa v spojení s náboženstvom. Fyziologické účinky modrej farby sú presne opačné ako účinky červenej farby. Modré svetlo umožňuje dobrú koncentráciu, pri dlhšom vystavení jej svetlu sa môže človek ľahko ponoriť do spánku, nespôsobuje však žiadne nepohodlie alebo vzrušenie. Mierni temperament a nepokoj. Pomáha pri zápaloch a zvýšenej teplote. Tmavomodrá vplýva na citové vnímanie a racionálne logické myslenie a pôsobí na intuíciu. Ľudia, ktorí majú radi modrú, majú komplikovaný vnútorný svet a život, chcú mať všetkého veľa, ale nič pre to nerobia, sú opatrní, rozvážni a ľahostajní. Obľubujú ju ľudia romantickí, introvertní a duchovne založení, s rozhľadom za horizont.

Zelená – je farbou života, prírody, plodnosti, prosperity, citlivých, ochotných ľudí, ktorí radi pomáhajú a rozdávajú lásku. Spája sa s pocitovým chápaním, s pocitom byť pokojný, prospešný a nápomocný iným, s vnútorným mierom. Podnecuje mier a kamarátstvo a celkovo pozitívne vplýva na vzťahy. Má vplyv na city a lásku, posilňuje ego, zlepšuje ľudské vzťahy, ukľudňuje  nervový systém. Pôsobí ako sedatívum, ako hypnotická farba. Pozitívne vplýva na zrak a mozgovú činnosť. Obľubujú ju ľudia kreatívni, emotívni, samostatní, s vlastnou hlavou a gurážou, s organizačnými schopnosťami ale i ľudia ťažkopádni.

Tyrkysová – je farbou morských lagún, priateľstva, sympatie, citov a náklonnosti. Podporuje sebavedomie. Tým, že je spojením modrej a zelenej spája v sebe aj ich účinky. Očisťuje organizmus, harmonizuje telo a ducha. Posilňuje kreativitu, živelnosť, sebadôveru.

Indigová – je symbolom mystických hraníc, neporušenosti, vyrovnanosti, zdravia a dôvery, farbou bystrého rozumu, rozvahy, harmónie, zdravia, viery a mystiky, ale aj strachu. Obľubujú ju ľudia priateľský, spoločenský, s výbornými a trefnými argumentmi a rešpektom pred ostatnými. Prebúdza chuť po poznaní. Presadzuje používanie rozumu, čo je na úkor citov.

Fialová – je farbou duchovna, originality a diplomacie, ale aj introverzie, strachu, veľkosti a dôležitosti, idealizmu. Harmonizuje energiu, dodáva kreativitu, predstavivosť. Účinky fialovej farby sú veľmi podobné účinkom modrej farby, sú však intenzívnejšie. Prítomnosť fialovej farby je obyčajne rušivá. Levanduľová farba je fialová farba zmiešaná s bielou (bledo fialová), je to teda jemnejšia verzia fialovej.  Je vhodná najmä pre ľudí, ktorí sú všeobecne považovaní za čudákov, ale aj pre originálnych samostatných ľudí s nezávislými názormi, často majú i umelecké sklony. Obľubujú ju aj svojrázni, taktní, introvertní, vášniví ľudia, s veľkou dávkou fantázie. Podporuje intuíciu, rozjímanie, kreativitu a inšpiruje.

Hnedá – je ukľudňujúcou, silnou, materskou a ochrannou farbou blaha a rešpektu, ale napriek tomu nás neuspáva, prirovnáva sa k prirodzenej múdrosti a spriaznenosti s prírodou, symbolizuje mier, ochranu aj pokušenie, má vplyv na rozhodovanie. Povzbudzuje racionalitu, zdravú myseľ, schopnosť stáť pevne nohami na zemi, dodáva istotu a odvahu. Symbolizuje vernosť a pevnosť, ale aj tlak, tuhosť, rebelstvo, nepoddajnosť, jednoduchosť a praktickosť. Páči sa ľuďom kľudnej, milej povahy so zmyslom pre spravodlivosť. Obľubujú ju ľudia nekonfliktní, zástancovia pravdy, ktorí majú v obľube komfort, ale i ľudia vyčerpaní a bez energie.

Čierna – asociuje silu, tmu a mysterióznosť, znovuzrodenie, negatívne emócie  – hnev, strach, smútok, obavy, fyzický odpočinok, pýchu bez povznesenosti. Je symbolom formálnosti a konvencií, v západnej civilizácii značí smútok, zlo, ale aj vzkriesenie a čas. Veľa čiernej spôsobuje melanchóliu, stiesnenosť a celkovo zle vplýva na telo a dušu. Je zároveň výnimočnou farbou, pretože má schopnosť neprepúšťať žiadne energie. Ak ju máte oblečenú, neprenikne k vám nič zlé ani dobré. Má veľa spoločného s bielou. Obe nie sú považované za farby, skrývajú v sebe celé farebné spektrum, navzájom sú kontrastom ale ak ich spojíme vytvárajú dokonalú harmóniu. Obľubujú ju ľudia svojrázni, uzavretí, mimoriadni, osvietenci, ktorí s niečím nesúhlasia, ale aj ľudia vyznačujúci sa  citlivosťou a tajnostkárstvom, filozofovaním.

Sivá –  je len o niečo lepšia ako farba čierna,  no stále zostáva v negatívnej zóne. Je to farba mierneho strachu, neistoty, zdržanlivosti, dokonalej neutrality, opatrnosti a prispôsobivosti. Je aj farbou obmedzovania, pochybnosti, stiesnenosti, obavy, staroby a vyčerpanosti. Štruktúra jej významu sa tiahne od strachu, ktorý je zobrazený vo svojich bledších odtieňoch, cez odvážne stredné odtiene až po sebeckú tmavosivú farbu. Obľubujú ju ľudia rozvážni, udržujúci si odstup, nezodpovední, ktorí uprednostňujú jednotvárnosť.

Pastelové farby – zaraďujeme sem ružovú, bledomodrú, levanduľovú, ostatné jemné farby miešané s bielou a miešané tóny. Vyvolávajú dojem jemnosti, často i nerozhodnosti a zmätku. Sú vhodné pre zdôraznenie jemnosti a rafinovanosti,  pre vytváranie pocitu dôvery.

Strieborná – farba vízií a intuície, pomáha prebúdzať skryté možnosti.

Zlatá – znak vznešenosti, pravdy, slnka, nesmrteľnosti. Symbolizuje úspech a hojnosť.

.
Ako fotíme svadby?
Ukážky nájdete:
https://www.svadobna-fotografka.sk/category/fotogaleria/galeria-svadieb/
.
.

————————————————-

TIP: Ako urobiť vlastné fotografie živšími a emocionálne príťažlivejšími?

 

Pred cca 3 rokmi sme v máji fotili nevestu so ženíchom v iný, ako ich svadobný, deň. V ten deň bol fotografom môj manžel Peter, ja som bola len „za asistentku“. Až priamo na mieste, svadobný pár zistil, že kyticu z kálií zabudli doma v chladničke a poslali po ňu šoféra.

Aby sme nestrácali čas ničnerobením, poobzerala som sa po okolí, našla som v tráve 5 divých makov, kúkoľ mestský, myší chvostík a ešte niečo žlté na prizdobenie do mojej provizórne zviazanej svadobnej kytice a fotilo sa s ňou do doby, než sa vrátil šofér s ich bielou svadobnou.

Po výmene kytíc však už nevesta nežiarila tak ako predtým, jej šaty i ona sama splývali do sterilnej, až fádnej bielej farby. Bola to však ich predstava a prianie mať kyticu harmonizujúcu so šatami, v duchu tradícií pre bielu/krémovú farbu.

“moja” kytička však dodnes zanechala príjemné spomienky a zábery s ňou, podľa môjho názoru,  sú omnoho pútavejšie, pestrejšie a veselšie Posúďte sami!. Možno práve vďaka nej dnes dávam rady a odporúčania nevestám, ktoré nechcú byť na fotografiách veľmi fádne a nevýrazné.

————————————————

Pri objednávke profesionálnych svadobných FOTO služieb našim klientom, vieme odporučiť osvedčených dodávateľov z oblasti kaderníckych, vizážistických, dekoratérskych a flóristických služieb, ako aj  prenajímateľov svadobných limuzín, automobilov, kočov, kontakty na svadobné koordinátorky, svadobné salóny,  DJ-ov, svadobné kapely, svadobných starejších,  a tiež ústretové a prvotriedne TOP hotely, reštaurácie, cateringové služby,… s ktorými máme osobné pozitívne skúsenosti.

Ak Vás moja práca zaujala, a máte chuť zažiť skvelý deň s profesionálnym fotografom, napíšte na mail blanka@golejova.sk

V článku boli použité fotografie nafotené mnou, ale i mojim manželom Petrom Golejom ( www.fotograf-svadba.sk). Touto cestou mu ďakujem za ich poskytnutie.

Moja vďaka tiež patrí našim nevestám, bez ktorých pričinenia, by nevznikli spoločné nápady a neopakovateľné úžasné momentky, ktoré prispeli k dokonalej a výstižnej  ilustrácii mojich textov, venovaných práve vám, ktorí ich čítate a mnohým sú neoceniteľnou pomocou.

Pre kopírovanie, prenos, šírenie, alebo publikovanie akejkoľvek časti textu, nielen priložených fotografií, z mojej webovej stránky sa vzťahujú všetky ustanovenia platného autorského zákona, a je to možné len po písomnom súhlase autora textu.