Otázky pred fotením svadby

Akým spôsobom si môžeme objednať vaše služby?
K najrýchlejšiemu spôsobu komunikácie patrí telefonický kontakt. Pri ňom však nemusíte byť vždy úspešný, nakoľko môžem byt na rokovaní, odovzdávam zákazky, fotografujem, alebo žijem bežný život, ako každý z Vás, a nemusím mať po ruke aj diár pre záznam objednávok. Často sa mi stáva, že samotný volajúci je v telefóne neistý a nemá premyslené, o čom sa chce informovať.

Preto je najideálnejšou úvodnou formou mail. Nezabudnite v ňom ale pripísať isté špecifiká, ako: o aký druh fotenia máte záujem a jeho náležitosti, termín, čas a miesto/miesta fotenia… Následne dohodneme ďalšie detaily. Najlepšie Vám k tomu poslúži predpripravený formulár pri kontakte na mojej stránke, a na nič podstatné nezabudnete.

.

V akom časovom predstihu je vhodné objednať vaše služby?

Klienti si svoj veľký deň, vo vychytených termínoch, rezervujú aj 1 rok vopred. Spravidla mám diár, pred hlavnou svadobnou sezónou príslušného kalendárneho roku (do veľkonočných sviatkov) , plný na 60 %.

V niektorých prípadoch sa stáva, že nevesta z vážnych rodinných dôvodov dodatočne prekladá termín svojej svadby, alebo sa vyskytnú problémy s matrikou, či miestom svadobnej hostiny a svadba sa prekladá na iný termín, čim sa mi pôvodne obsadený termín uvoľní pre ďalšieho záujemcu. Teoreticky sa preto môže stať, že ten Váš vysnený a plánovaný termín čaká u mňa práve na Vás. Postačí preto, informovať sa i priebežne počas roka.

.

Kedy máme termín u Vás záväzne rezervovaný?
Termín si klienti obvykle záväzne rezervujú na osobnom stretnutí pri podpise zmluvy a následným zaplatením zálohy do dohodnutého termínu. Doplatok za moje fotoslužby, do plnej ceny za fotenie, je až po Vašej svadbe.

Dá sa platiť aj v hotovosti?
V súlade s novoprijatými zákonmi od r.2011 neprijímam finančnú hotovosť, len jej prevod na účet v banke. Potvrdenie o zaplatení dostane klient po zaregistrovaní tejto transakcie, takže má aj v tomto kroku záruku transparentnosti.

.

Môžete nám vystaviť faktúru aj na našu firmu, aby sme si to dali do nákladov?
Osobne mi problém nerobí, vystaviť faktúru na firmu, ale svadba je vecou osobnou, súkromnou a Vaša firma, ako právnická osoba so svadbou s najväčšou pravdepodobnosťou nemá nič spoločné. Doklad Vám vystavím, ale neviem ako to bude  pri náhodnej daňovej kontrole zdôvodňovať Vaša účtovníčka.

.

Ako presne zistíme cenu vašich fotoslužieb?
Orientačné ceny pre modelové situácie mám zverejnené na webovej stránke v záložke CENNÍK. Na osobnom stretnutí, podľa konkrétnejších a doplňujúcich požiadaviek urobím výslednú celkovú kalkuláciu. Cena, na ktorej sa dohodneme na stretnutí, je pre mňa konečnou cenou a je preto záväzná.

V cene za fotoslužby už máte zohľadnenú nielen fotografovanie svadby počas svadobného dňa a prácu fotografa, ale aj ďalšie dni a hodiny postprodukcie pri vyselektovaní, triedení a úprave surového – nafoteného materiálu. Tento čas sa umelo skrátiť nedá, je limitovaný množstvom dát z Vašej svadby v PC určených pre ich spracovanie a ľudskými možnosťami.

Prečo sa vaše ceny líšia od niektorých iných fotografov?
Ak máte na mysli tých, čo ceny práce v rámci svojich regiónov, podhodnocujú, robia buď fotografa „na čierno“, bez živnostenského oprávnenia, alebo sú  len začínajúcimi fotografmi, so žiadnymi, alebo minimálnymi, skúsenosťami týkajúcimi sa náročného svadobného dňa, s malým portfóliom zákazníkov a pod. Vodítkom Vám môže byť i chýbajúce IČO a záznam v Živnostenskom alebo Obchodnom registri. Často sa stáva, že tak činia i tí, čo sa boja postihu za svoju lacnú a nekvalitne odvedenú prácu.  Kto si váži svoju prácu, talent, vloženú energiu, čas a chuť neustále umelecky tvoriť a rásť, má aj mantinely pre cenu svojej práce, a v nich sa i pohybuje.

V dnešnej dobe na slovenskom trhu pôsobí aj veľa  „firiem“ z tejto oblasti, ktorí sa za profesionálov schovávajú – ale len slovami a vlastným označením pri mene. Často svoju prácu robia narýchlo, s nekvalitnou technikou, chabými skúsenosťami a s výstupmi, ktorých kvalita nezodpovedá ani podhodnoteným cenám, ktoré za ňu požadujú.

Ak chcete predísť sklamaniu, pri neoverených a neznámych firmách, ubezpečte sa najskôr, že dodávateľ je aj skutočným autorom a legitímnym poskytovateľom služieb, má  živnostenské oprávnenie (a to platné už dlhšiu dobu), živnosť má aj vystavenú na službu, ktorú vám ponúka, nemá ju zrušenú alebo pozastavenú. Na osobnom stretnutí, všetko o čom sa spolu dohovoríte aj spíšte a vzájomne podpíšte.

Kde nájdeme zmluvu, ktorú spolu podpíšeme?
Pri vážnom záujme na osobnom stretnutí obe strany podpisujeme 2 rovnopisy zmluvy. Sú v nej zakotvené potrebné náležitosti ako: dohodnutá cena za fotoslužby, výška zálohy, termíny fotenia, ich časy, vybraný balík služieb, predbežný termín odovzdania zákazky, obsah zákazky a ďalšie potrebne náležitosti a informácie.

.

.

Svadobné páry si vyberáte alebo fotíte všetkých?
Na väčšinu svadobných termínov sa hlási niekoľko záujemcov. Nájdu sa i takí, čo si robia medzi dodávateľmi len písomnú sondáž, hľadajú najlacnejšiu voľnú ponuku, prípadne sú ešte nerozhodnutí, váhaví, alebo so žiadnou predstavou o svadbe a fotografovi. Pokiaľ mi nepríde po mojom odvetnom maili v krátke dobe od nich odpoveď, považujem ich informovanie za bezpredmetné. Osobné stretnutie tiež nikomu neodmietam. Pokiaľ však nie je zaplatená záloha, a nechávajú si dlhý čas na rozmyslenie, ak sa ozve ďalší záujemca, dostáva prednosť ten.

Taktiež uprednostňujem ľudí otvorených, priamych, bez známok agresivity, zavádzania, výhovoriek, so všetkým nespokojných, podozrievavých, hľadajúcich vo všetkom problémy a večných negativistov.
To všetko pre tvorivú, kľudnú pracovnú i slávnostnú atmosféru neprospieva nielen mne, ale aj svadobčanom, i samotným aktérom svadby. S výsledkom práce na takejto svadbe, aj keby bola akokoľvek perfektne odvedená, by som pri takýchto ľuďoch nebola spokojná, ani keby ma presviedčali, že sa v ten deň budú snažiť byť iní. Takým radšej poviem otvorene už vopred, že nie je v mojich silách fotiť ich, pretože intuícia a moje srdce mi vraví niečo iné. V ich fotografiách by som nedokázala zachytiť ich vzájomnú lásku, pozitívne emócie, radosť, šťastie…

Ako fotím svadobné páry ja? máte možnosť vidieť vo svadobnej foto galérii>>

 

Je fotenie svadieb v niečom iné ako bežné fotenie?
Rozhodne áno. Fotografovanie svadieb je iné už len tým, že nie je pre Vás bežným javom, striedajú sa v ňom netypické situácie a chvíle – nával pozitívnych emócií, radosť, šťastie, úžas, ale aj stres, občas malý chaos počas svadby, strach z dochvíľnosti, obavy z priebehu obradu, Vaša tréma… Taktiež sa počas fotenia striedajú rôzne žánre – od portrétneho mierne štylizovaného, cez fotenie dokumentárne, produktové, až po reportáž so zachytením všetkých emócií a dôležitých situácií.

Dobrý fotograf musí na každej svadbe, ktorá je zakaždým iná a špecifická, dokonale zvládnuť nielen tieto nezvyklé situácie, prácu pod časovým tlakom a stresom, byť dokonale koncentrovaný, neustále v strehu, mať otvorené oči a inšpirovať sa danými okamihmi, ale tiež vedieť pracovať a komunikovať s ľuďmi, a byť aj trošku psychológom.

Čoho by sme sa mali pri fotení vyvarovať?
Buďte hlavne prirodzení, uvoľnení, nenúťte sa do neprirodzených póz, ktoré k Vašej osobnosti nepatria, ale videli ste ich v albumoch iných ľudí, a sa Vám páčia. Odmietnite tiež nevkusnú vizáž, ťažké a nepohodlné svadobné šaty.
V čase portrétneho fotenia je nevhodné, aby bolo vo Vašej blízkosti väčšie množstvo ľudí, hlavne z rodiny, blízke príbuzenstvo, družičky a kamarátky, šofér svadobnej limuzíny…, pretože Vás vystresujú, nechtiac i znepokoja, alebo sa Vás ich nevhodné poznámky môžu dotknúť a zabolieť, nie povzbudiť a rozptýliť.

To isté platí aj o prítomnosti kameramana počas exteriérového fotenia, ktorý zasahuje do chodu mojej práce s Vami, stavia sa na miesta, ktoré som mala vyhladnuté pre správny záber, alebo ho očami sledujete a kontrolujete jeho každý pohyb, prípadne i on si počas mojej produkcie chce zostaviť svoje zábery a skracuje môj čas vyhradený pre fotenie s Vami dvoma.

Aké informácie by ste od nás požadovali v  dostatočnom časovom predstihu?
Nemám žiadne mimoriadne požiadavky, okrem dôsledného informovania o podstatných dodatočných posunoch termínov a časov, ktoré vzniknú až po našom stretnutí a dohovore. Bude tiež dobré informovať ma i o zámeroch svadobčanov (neplánovaná vsuvka do programu, únos nevesty, vzácny hosť, ohňostroj…), aby som sa vedela včas pripraviť.

.

Máte vybrané miesta na fotografovanie?
V rámci celého Slovenska, i okolitých európskych štátov, poznám dostatok verejne prístupných miest, parkov, kaštieľov, hradov vhodných pre fotografovanie. Ale rada od Vás príjmem nápady, či návrhy na ďalšie miesta i spôsob fotenia.

.

.

Čo ak bude zlé počasie, alebo z iného dôvodu chceme zrušiť záväzný termín?
Štylizované fotografovanie sa dá preložiť na iný termín, avšak počas svadobného fotenia, ak nepripustíte možnosť fotiť v niektorý z nasledujúcich dni po svadbe, musíme byť, ja i Vy, pripravení na každé počasie. Náhradné alternatívy dohodneme najlepšie ešte na stretnutí, počas posledného týždňa pred svadbou, alebo operatívne aj v deň svadby.

Máte právo i záväzný termín zrušiť.

Prečo nedoporučujete nafotiť svadobnú zábavu našimi hosťami?
Pokiaľ je hosť aj fotografom, ide o kamarátsku výpomoc? Ponúkol sa sám a dobrovoľne? Je spoľahlivý a na jeho slová i fotoprax sa dá správne staviť? Bude Vám počas celej hostiny plne k dispozícii, zachytí kompletnú reportáž a odovzdá to, čo sľúbi a v dobrej kvalite? Pozná dokonale obyčaje a priebeh svadobných obradov a hostín? Ak ste si na všetky otázky odpovedali slovkom „Ano“, tak potom áno.

Inak hrozí, že sa pozabudne napr. v: tanci, pri poháriku vína a dobrého jedla, či pri krásnej družičke, zaspí nad stolom, nepodarí sa mu záber, nebude mať dostatok náhradných batérií do blesku, pamäťových kariet, alebo chabé vybavenie a fotky sa nevydaria… aj na toto sa musíte pripraviť. Hlavne, ak za to neberie žiaden honorár a služba stojí na jeho čestnom slove.

Obvykle to s podobnými službami nedopadá dobre. V snahe nevesty, ako dobrej budúcej hospodárky, ušetriť 100 € za nafotenie hostiny, zostanú svadobnému páru skazené spomienky na vlastnú svadbu, do ktorej vložili tisíce €, ale  i reputácia na ich nádejného rodinného fotografa. Všetko je však na Vás samotných a Vašich prioritách.

Čo je to postprodukcia, je pri každom fotografovaní nutná?
Postprodukciou sa nazýva všetka činnosť profesionálneho fotografa, ktorou prejdú vytriedené nasnímané surové zábery. Od profesionálneho fotografa surový materiál nedostanete, bolo by to proti jeho etike. Úprava fotografií je bežným štandardom, ktorý je už započítaný v cene všetkých portrétnych i svadobných fotografií. Surový materiál vydá do rúk klienta len amatér.

Fotograf vytriedené zábery v počítači následne upravuje – orezáva ich, čím zatraktívni kompozíciu záberu, upraví expozíciu, vyrovnáva jas, kontrast a pod. Pokračuje retušovaním – úpravou pleti, defektov tváre, zvýrazňuje jej črty, jas a presvetlenie očí, zmatňuje mastnú či spotenú pleť. Robí aj celkový mierny „lifting“, bez stopy straty mimických vrások a základných čŕt tváre, bez obavy, že sa na fotografiách nepoznáte. Podľa požiadaviek a dohovoru s klientom vytvára z nafotených záberov i koláže. Fotomontážam zo svadobných záberov sa vyhýba, lebo pôsobia gýčovo. Všetky úpravy robí v profesionálnych fotografických programoch. Ak má klient okrem footgrafií záujem aj o vkusné a exkluzívne fotoknihy, tak v tejto fáze pripravuje aj ich grafický návrh. Klient ho dostáva následne na schválenie, až potom sa knihy zasielajú do tlače.

Pre aký účel môžem použiť svoje fotografie?
Fotografie, ktoré bežne zhotovujem svadobným klientom, podobne ako portréty, fotografie civilné, rodinné, detské, imidžové a pod., zaraďujem medzi nekomerčné fotenie. Teda nebudú poskytnuté tretím osobám (právnickým), pre ďalší zisk. Klient ich nepoužije pre reklamné či komerčné ciele a nebude ich poskytovať ani médiám za úplatu. Voľne ich môže šíriť (priateľom, rodine, na sociálne siete, svadobným dodávateľom,…) len v internetovej podobe, a to len s označením loga zhotoviteľa, z pripravenej zložky na CD/DVD.

Ak chce svoje fotografie použiť pre komerčné ciele, musím byť na to vopred upozornená a klient musí mať odo mňa písomný súhlas. Je možné že budú potrebné i ďalšie náležitosti. Inak sa vystavuje postihu podľa autorského zákona. Viac informácii k autorskému zákonu nájdete i na Ústrednom portáli verejnej správy tu.

Zaujímavý článok k autorským právam z januára roku 2012 na internete nájdete aj tu.

Ďalšie zaujímavé rady a informácie na otázky, ktoré sa týkajú svadby a všetkého čo s ňou súvisí, nájdete v kategórii s názvom „Bedeker pre nevestu“

.
.
Ako fotíme svadby?
https://www.svadobna-fotografka.sk/category/fotogaleria/galeria-svadieb/
.

Pri objednávke profesionálnych svadobných FOTO služieb našim klientom, vieme odporučiť osvedčených dodávateľov z oblasti kaderníckych, vizážistických, dekoratérskych a flóristických služieb, ako aj  prenajímateľov svadobných limuzín, automobilov, kočov, kontakty na svadobné koordinátorky, svadobné salóny,  DJ-ov, svadobné kapely, svadobných starejších,  a tiež ústretové a prvotriedne TOP hotely, reštaurácie, cateringové služby,… s ktorými máme osobné pozitívne skúsenosti.

Ak Vás moja práca zaujala, a máte chuť zažiť skvelý deň s profesionálnym fotografom, napíšte na mail blanka@golejova.sk

V článku boli použité fotografie nafotené mnou, ale i mojim manželom Petrom Golejom ( www.fotograf-svadba.sk ). Touto cestou mu ďakujem za ich poskytnutie.

Moja vďaka tiež patrí našim nevestám, bez ktorých pričinenia, by nevznikli spoločné nápady a neopakovateľné úžasné momentky, ktoré prispeli k dokonalej a výstižnej  ilustrácii mojich textov, venovaných práve vám, ktorí ich čítate a mnohým sú neoceniteľnou pomocou.

Pre kopírovanie, prenos, šírenie, alebo publikovanie akejkoľvek časti textu, nielen priložených fotografií, z mojej webovej stránky sa vzťahujú všetky ustanovenia platného autorského zákona, a je to možné len po písomnom súhlase autora textu.